Home Новини ВР визначила засади створення і діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань

ВР визначила засади створення і діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань

5
0

22 червня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (№10108).

Цей закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об`єднаннями, іншими об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

В законі передбачено, що роботодавці мають право об`єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.

Дія цього закону не поширюється на об’єднання громадян, які створені відповідно до інших законів України, крім зазначених у першій частині цієї статті.

В законі виписані принципи утворення і діяльності організацій роботодавців, їх об`єднань.

В законі зазначається, що організації роботодавців, їх об‘єднання можуть бути припинені шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення з‘їзду (конференції) організації, об‘єднання або у примусовому порядку за рішенням суду. Не допускається припинення організацій роботодавців, їх об’єднань за рішенням будь-яких інших органів.

В законі зазначається, що організації роботодавців, їх об`єднання мають право: вносити до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов`язаних з їх статутною діяльністю; проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів. Проекти законів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин подаються відповідними центральними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

В законі визначена участь організацій роботодавців та їх об’єднань у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод

В законі зазначається, що сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об`єднанням, створеним відповідно до цього закону, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік відносяться до складу інших витрат звичайної діяльності згідно діючого податкового законодавства.

В законі сказано, що джерелами формування майна та коштів організацій роботодавців, їх об`єднань є: вступні, членські та цільові внески; пасивні доходи; добровільні пожертвування; безповоротна фінансова допомога.

http://economics.unian.net/ukr/detail/131775

Previous articleКабмін визнав Концепцію сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства від 2007 року як таку, що втратила чинність
Next articleМарина Ставнійчук: Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства має перші позитивні результати роботи