Home Аналітика Впровадження механізмів впливу органів самоорганізації населення на забезпечення мешканців якісними житлово-комунальними...

Впровадження механізмів впливу органів самоорганізації населення на забезпечення мешканців якісними житлово-комунальними послугами

52
0


ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 «АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ» 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЦЕНТР «НАШЕ ПРАВО»

Регіональний круглий стіл

«Впровадження механізмів впливу органів самоорганізації населення на забезпечення мешканців якісними житлово-комунальними послугами»

05 липня 2012 року, м. Івано-Франківськ

___________________________________________________________________________________

 РЕКОМЕНДАЦІЇ

Учасники Круглого столу «Впровадження  механізмів впливу органів самоорганізації населення на забезпечення мешканців житлово-комунальними послугами», який відбувся 05 липня 2012 року у місті Івано-Франківську за участю представників громадських організацій та органів самоорганізації населення (ОСНів), депутатів міської ради та працівників органів місцевого самоврядування з Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Хмельницької областей у межах проекту «Житлово-комунальні послуги – під контроль громадськості», що виконується в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа, відмічають таке.

Одним із ключових пріоритетів державної політики в Україні на найближчі роки проголошено реформу системи житлово-комунального господарства (ЖКГ). Але сподіватися на швидке вирішення наболілих проблем ЖКГ українцям не варто, адже більшість із них є системними і застарілими. За 15 років, що триває реформа ЖКГ, реальних результатів у цій сфері так і не досягнуто: дедалі зростає збитковість підприємств ЖКГ, знижується якість житлово-комунальних послуг (ЖКП) при підвищенні їхньої вартості. Усе це викликає зростаюче громадське незадоволення та соціальну напругу.

На думку фахівців, покращити стан справ у цій сфері неможливо без створення належних умов для всебічного залучення громадян та громадських об’єднань до планування робіт, обґрунтування та встановлення тарифів, контролю за наданням ЖКП та використання коштів, запобігання зловживанням у цій сфері.

Одним із базових інститутів громадянського суспільства, діяльність якого спрямована на захист прав громадян за місцем проживання, зокрема, у сфері ЖКГ, є ОСНи. Закон України «Про органи самоорганізації населення» надає їм можливість здійснювати контроль за якістю ЖКП та якістю проведення у жилих будинках ремонтних робіт. Подібні можливості для ОСНів передбачають і закони «Про житлово-комунальні послуги» та «Про благоустрій населених пунктів».

Враховуючи наявні в органів самоорганізації населення повноваження, вони потенційно могли би спростити перехід обслуговування певної категорії будинків

до об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), створення яких визнано сьогодні одним із пріоритетних напрямків реформування ЖКГ, та сприяти покращенню їх роботи під контролем жителів цих будинків.

Разом із тим через відсутність механізмів реалізації вказаних норм у підзаконних актах Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ОСНи та громадськість практично не можуть реалізувати ці повноваження.

Аналіз чинних НПА центральних органів виконавчої влади, проведений експертами Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння само- організації населення» (ВГО АССОН) на предмет їхньої придатності для реалізації громадськістю, ОСНами своїх повноважень у житлово-комунальній сфері через різні форми громадського контролю показав, що існуючі законодавчі норми неузгоджені одна з одною, не утворюють єдиної системи та не забезпечують належної законодавчої бази для здійснення громадськістю, ОСНами контролю за якістю ЖКП.

Практично відсутні законодавчі норми, які б дозволяли громадськості, ОСНам брати участь у процедурі формування тарифів на ЖКП. Відсутні механізми впливу громадськості на формування і прийняття інвестиційних програм підприємств ЖКГ. Затверджені урядом Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення не містять легітимних процедур визначення уповноважених житлових будинків підписувати вказані акти від імені їх мешканців тощо.

Чинні підзаконні НПА також не містять дієвого механізму впливу споживачів на відбір виробників/виконавців ЖКП. Встановлений порядок проведення конкурсу з надання ЖКП створює передумови для змови учасників конкурсу та конкурсної комісії між собою і не сприяє створенню ринку ЖКП, не стимулює виробників/ виконавців до підвищення якості послуг та оптимізації їх вартості. А правила надання послуг з електро- та газопостачання населенню взагалі не містять навіть формальних механізмів контролю з боку громадськості.

Деякі з проаналізованих НПА прямо суперечать законодавству України – наприклад, ті, що стосуються надання послуг з вивезення побутових відходів та відключення споживачів окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при їх відмові від централізованого теплопостачання.

Опитування думки громадських експертів, проведене в регіонах членами коаліції громадських організацій у складі: “Громадської ініціативи Луганщини” (м. Луганськ), “Інформаційно-правового центру “Наше право” (м. Львів); “Фонду розвитку міста Миколаєва” (м. Миколаїв); Запорізького благодійного фонду “Єдність” за майбутнє” (м. Запоріжжя) та органу самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Русанівка” (м. Київ) стосовно ступеня задоволення споживачів ЖКП якістю цих послуг і вирішення проблем у цій сфері завдяки участі ОСНів підтвердило, що у комунальних та приватних підприємств існує чимало серйозних проблем і недоліків у відносинах із споживачами ЖКП.

Так, переважна більшість жителів, в цілому незадоволені якістю одержуваних ЖКП. Відзначається низький рівень інформованості населення про діяльність органів місцевого самоврядування та підприємств, що надають ЖКП. Ще гірше люди обізнані про те, яким чином вони могли би впливати на поліпшення стану справ.

Повсюдно спостерігається малоефективна реакція посадових осіб та комунальних підприємств на звернення мешканців зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення справ у сфері ЖКП. Практично відсутня конструктивна взаємодія між населенням, громадськими структурами, що представляють його інтереси, та комунальними службами, ЖЕКами і підприємствами, що надають ЖКП.

Усі ці причини об’єктивного і суб’єктивного характеру гальмують реформування системи надання ЖКП в напрямку більш повного врахування та задоволення інтере-сів споживачів, а також перешкоджають реалізації державної політики у цій сфері.

Розглянувши результати аналізу стану справ у сфері надання ЖКП, зроблений фахівцями ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», учасники круглого столу повністю підтримують оцінки та висновки цього аналізу і пропонують:

1. Ініціювати внесення до підзаконних НПА, що регулюють питання якості ЖКП, комплекс змін, які би запровадили дієві механізми здійснення споживачами контролю якості цих послуг.

2. Експертам ВГО АССОН підготувати конкретні пропозиції у вигляді проектів поправок до чинних НПА на базі зробленого аналізу та з урахуванням виявлених недоліків і винести їх на фахово-громадське обговорення за участю регіональних партнерів.

3. Утворити на базі ВГО АССОН робочу групу, якій доручити розробку з наступним громадським обговоренням проектів нових НПА, які би заповнили нестачу законодавчих норм для здійснення належного контролю з боку громадськості та ОСНів за якістю ЖКП.

4. Ініціювати скасування низки НПА через їхню невідповідність чинному законодавству та низьку управлінську якість, зокрема, у сфері формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, надання послуг з вивезення побутових відходів, визначення виконавця ЖКП у житловому фонді та ін.

5. Звернутись до Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента України з пропозицією врахувати при формуванні державної політики у сфері ЖКГ, а також  у діяльності центральних органів виконавчої влади пропозиції ВГО АССОН щодо розширення участі громадськості у забезпеченні належної якості ЖКП.

6. Звернутись до Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України з пропозицією узяти під свій контроль питання розширення участі громадськості у сфері забезпеченні населення ЖКП.

7. Повести цілеспрямовану інформаційну кампанію з метою широкого висвітлення результатів аналізу стану НПА у сфері забезпечення населення ЖКП з позиції участі громадськості та просвітництва населення щодо його прав і механізмів впливу на постачальників ЖКП.

Прийнято 05 липня 2012 року, м. Івано-Франківськ

Previous articleСергій Чернов: Розвинена місцева демократія — основоположний фактор розвитку України
Next articleПропозиції щодо внесення змін до Постанови КМУ від 12.10.2011 № 1049