Home Новини Виступ Президента на урочистих зборах з нагоди 20-річчя створення Асоціації міст України

Виступ Президента на урочистих зборах з нагоди 20-річчя створення Асоціації міст України

0
0

Шановні колеги!

Я радий вітати в цій залі представників Асоціації – голів великих і малих українських міст.

Сьогодні ми будуємо нову державу, розвиваємо конкурентоспроможну економіку та громадянське суспільство.

І, на мій погляд, дуже добре, що в Україні є організація, яка займається питаннями гармонійного розвитку українських міст, сіл і селищ, сприяє зміцненню місцевого самоврядування, захищає інтереси місцевих громад.

Вітаючи вас з 20-річчям, хочу відзначити внесок Асоціації міст у формування конституційних основ та законодавчої бази місцевого самоврядування.

Вважаю, що проект Концепції реформи місцевого самоврядування, який представила Асоціація, може стати основою для підготовки конкретних рішень з втілення реформи.

Необхідно створити максимально сприятливі умови для участі громадськості в управлінні територіями, в тому числі через органи самоорганізації населення. Люди мають стати партнерами держави в реформуванні.

Стратегія реформи місцевого самоврядування має бути продуманою і зваженою, узгодженою з іншими структурними реформами в державі. І обов’язково готуватися за участю місцевих громад, регіонів.

Виходячи з цього, необхідно ретельно вивчити громадську думку, врахувати соціально-психологічні ризики, вести потужну роз’яснювальну роботу.

В основі реформи має лежати чесний і об’єктивний аналіз проблем, реалістична постановка цілей та визначення необхідних ресурсів на кожному етапі.

Хотів би наголосити на основних проблемних точках, на яких треба зосередити нашу увагу.

По-перше, ми успадкували централізовану вертикаль адміністративно-територіального устрою, яка гальмує розвиток ринкових відносин, стримує ефективну міжрегіональну кооперацію, не враховує нову соціально-демографічну ситуацію.

По-друге, як не прикро це визнавати, велика кількість територіальних громад є фінансово неспроможними.

На сьогоднішній день близько 90% місцевих бюджетів є дотаційними, причому більшість із них – дотаційні на понад 70%.

По-третє, на рівні законодавства існує колізія між повноваженнями органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Нечітке розмежування повноважень, відсутність державних соціальних стандартів призводить до проблем недофінансування делегованих повноважень у частині освіти, культури, охорони здоров’я.

Це позбавляє громади можливостей і бажання шукати додаткові джерела надходжень до місцевих бюджетів.

В результаті погіршується якість соціальних послуг, занепадає житлово-комунальне господарство та транспортна інфраструктура.

Вирішення цих питань залежить від нашої спільної політичної волі і вимагає постановки єдиних цілей як на рівні центральних органів влади, так і на рівні громад.

Реформа місцевого самоврядування передбачає забезпечення ефективного бюджетного процесу, упорядкування земельних відносин і реформування житлово-комунального господарства.

Великі міста мають стати локомотивами економічного розвитку в регіонах. Малі міста – точками нового економічного зростання.

Яким чином це економічне зростання буде забезпечене з боку держави та органів місцевого самоврядування?

Ми маємо створити дієві стимули, щоб активізувати підприємницьку ініціативу у малих містах.

Безперечно, варто подумати про стимулювання суб’єктів господарювання на місцевому рівні.

Сильні місцеві підприємства, які мають міцну виробничу базу, – це запорука розвитку територій.

Чим більше свободи для місцевого самоврядування у господарській сфері – тим більший власний фінансовий ресурс отримають громади для свого розвитку.

На макрорегіональному рівні державні кошти будуть спрямовуватися на спорудження та реконструкцію найбільш значимих для регіонів об’єктів.

Вони підвищуватимуть інвестиційну привабливість регіонів, сприятимуть вищій зайнятості та вищій якості життя громадян.

Ми будемо поступово відмовлятися від практики загального дотування місцевих бюджетів і зміщувати акцент на надання цільової допомоги, на збільшення обсягів цільових субвенцій.

Водночас держава виконуватиме свої функції із відродження так званих депресивних районів і міст.

Прийнявши два роки тому нову редакцію Бюджетного кодексу, ми почали посилювати фінансову базу міст. Цю тенденцію ми продовжуємо і в цьогорічному бюджетному процесі.

З нового 2013 року почне діяти податок на нерухоме майно громадян, що дасть на рік додатково 2-2,5 млрд грн у бюджети міст, селищ і сіл.

Реальний ресурс для інвестиційного розвитку територій у 2013 році має скласти близько 16 млрд гривень, що буде на 20% більше показників 2012 року.

У перспективі необхідно наповнювати місцеві бюджети максимально можливою кількістю ресурсів. Податки до місцевого бюджету повинні платити всі.

З метою розширення матеріальної бази самоврядування міст буде здійснено децентралізацію бюджетної системи України.

Перш за все, ми збільшимо частку податкових надходжень, яку мають отримувати міські бюджети.

По-друге, ми маємо розробити більш прозору формулу розрахунків міжбюджетних трансфертів, дотацій із державного бюджету, виходячи з об’єктивних потреб місцевої влади.

Це дозволить зменшити корупційні ризики при здійсненні міжбюджетних відносин.

По-третє, ми будемо вдосконалювати нормативно-правову базу для залучення органами місцевого самоврядування позабюджетних коштів, зокрема, від залучення позик та використання комунального майна.

Треба розглянути можливість повернення окремих ефективних місцевих податків і зборів. Чому підприємство розташоване у конкретному місті, а податки до місцевого бюджету не платить?

Доцільно, щоб міські ради мали право запроваджувати ці податки, якщо це буде економічно вигідним.

Відповідні зміни до Податкового кодексу та Бюджетного кодексу мають бути розроблені спільною робочою групою з мерів, профільних міністерств та відомств, парламентських комітетів.

Я також чекаю на ваші конкретні пропозиції щодо детінізації економіки, зокрема, легалізації заробітних плат.

У взаємодії з податковою службою місцеві ради здатні знайти важелі впливу на суб’єктів господарювання, які ухиляються від сплати податків, а також стимули для чесних платників податків.

Це також дасть резерв для фінансування проектів місцевого розвитку.

Для реалізації стратегічних проектів на місцевому рівні та проектів міжрегіональної співпраці в Державному фонді регіонального розвитку на 2013 рік передбачено 3,5 млрд грн.

Ці кошти отримають міста, які підготують чіткі і прозорі інвестиційні проекти, покажуть, як ці проекти вплинуть на їх господарський та економічний розвиток.

Для стимулювання впровадження у містах проектів з енергоефективності у Бюджетному кодексі має бути передбачена можливість залишати в бюджетах міст кошти, що були зекономлені в результаті упровадження таких проектів.

При ефективній реалізації відповідних програм міського розвитку ми отримаємо позитивний загальнодержавний ефект.

Саме такі програми матимуть подальшу підтримку з державного бюджету.

Ці заходи створять стимули для притоку інвестицій у розвиток міст, у модернізацію інфраструктури, у створення нових робочих місць. Стануть запорукою зростання добробуту наших співвітчизників.

Модернізована місцева економіка має стати основою для розширеного місцевого самоврядування.

Шановні колеги!

В умовах децентралізації публічної влади особливої ваги набуватимуть нормативно-правові акти, що видаються органами місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим привабливою виглядає ідея впровадження обов’язкового ухвалення статутів територіальних громад міст та інших населених пунктів.

Вони відповідатимуть вітчизняному законодавству та за своїм статусом посідатимуть найвище місце у системі власної нормативно-правової бази міст.

Ствердження самоврядності, створення умов для повноцінної життєдіяльності громад, формування достатньої правової та економічної бази для їх розвитку – це головні пріоритети запланованих нами змін.

За моїм дорученням завершується робота над концептуальними засадами подальшого розвитку самоврядування.

Свого часу Рада регіонів провела відповідну роботу з систематизації основних проблем та ініціатив розвитку самоврядування, тепер слово за вченими та експертами.

Ці напрацювання вже вивчаються Конституційною Асамблеєю та започаткували відповідні зміни до Основного закону та нового законодавства щодо самоврядування.

Запрошую вас брати участь у цій роботі, у розробці відповідних проектів документів, а також надавати свої зауваження і пропозиції.

Від вашої активності в цьому процесі залежить якість тих рішень, що будуть прийматися на державному рівні, їх своєчасність та адекватність реальним умовам, в яких здійснюється реформа системи територіальної організації влади в Україні.

Поздоровляю вас з ювілеєм Асоціації, бажаю всім добра і здоров’я, а українським містам – добробуту і процвітання.

zp8497586rq
Previous articleГромадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення
Next articleМіжнародний форум "Формування порядку денного головування України в ОБСЄ у 2013 році"
internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Помилка]]> 500