Home Новини Сьогодні є „вікно можливостей” для внесення до Верховної Ради України законопроекту про...

Сьогодні є „вікно можливостей” для внесення до Верховної Ради України законопроекту про свободу мирних зібрань, який є продуктом консенсесу між владою та громадянським суспільством, – Марина Ставнійчук.

0
0

1Сьогодні залишається „вікно можливостей” для внесення до парламенту законопроекту про свободу мирних зібрань, в якому відображені європейські стандарти та враховані рекомендації Венеціанської комісії, – зазначила Радник Президента України, голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Марина Ставнійчук.

Відсутність належного законодавчого регулювання проведення мирних зібрань  є одним з ключових положень, яке має украй негативне забарвлення при оцінці стану демократії в Україні.

Як заявила Марина Ставнійчук, відсутність належного законодавчого забезпечення вкрай негативно позначається на практиці проведення мирних зібрань в Україні, формуванні судової практики, діяльності органів виконавчої влади а місцевого самоврядування, що в кінцевому підсумку не забезпечує права громадян на свободу мирних зібрань.

Конституція України передбачає, що обмеження права на свободу мирних зібрань може здійснювати лише відповідно до закону (ч. 2 ст. 39). Так само, визначення конкретних строків завчасного сповіщення є предметом законодавчого регулювання (ч. 1 ст. 39 Конституції України, п. 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання від 19 квітня 2001 р.). На сьогодні ці питання регулюються застарілими підзаконними актами радянської доби.

У той же час Україна, як держава, беззастережно прийняла  рекомендацією 97.123 в рамках Універсального періодичного огляду ООН «реалізувати законодавство щодо права на свободу зібрань відповідно до стандартів статті 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права». Україна має виконувати і рішення Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Корецький та інші проти України» від 3 квітня 2008 року та у справі «Вєренцов проти України» від 19 квітня 2013 року, якими установлено порушення статей 11 і 7, що випливають із прогалин у законодавстві, що стосується свободи зібрань.

За словами Радника Президента України, законопроект розроблений Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства, спрямований на: врегулювання питання про сповіщення органів державної влади і органів місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання, щоб вони могли належним чином виконати свої позитивні зобов’язання щодо забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань; визначення чітких позитивних зобов’язань органів державної влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань; встановлення чітких і виключних підстав та способів для обмеження свободи мирних зібрань в інтересах, що охороняються частиною першою статті 11 Конституції України; гарантування права на одночасні мирні зібрання, у тому числі контрзібрання, на спонтанні мирні зібрання, як того вимагають міжнародні зобов’язання України; створення судових гарантій для захисту свободи мирних зібрань; приведення положень окремих законів у відповідність до Конституції України і цього Закону.

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства схвалила текст пропозицій щодо проекту Закону України “Про свободу мирних зібрань”, підготовлений громадськістю та звернулася до народного депутата України, члена Координаційної ради Ю.Мірошниченка та інших депутатів від різних політичних сил з проханням внести проект Закону України “Про свободу мирних зібрань” на розгляд Верховної Ради України.

Previous articleАНОНС: Засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства
Next articleІнститут громадських рад при органах державної влади не повинен підмінятися імітацією діалогу влади та суспільства – Марина Ставнійчук