Home Новини Щодо проекту Закону про відкритість використання публічних коштів

Щодо проекту Закону про відкритість використання публічних коштів

28
0

Таран В.В. – директор

Центру політичних студій та аналітики

Виступ на засіданні Координаційної ради

з питань розвитку громадянського суспільства

4 червня 2013 року

 

Шановна Марино Іванівно!

Шановні члени Координаційної ради!

Необхідність прийняття законопроекту № 2012а «Про відкритість використання публічних коштів» викликана загальносуспільною потребою забезпечення публічного доступу та інформаційної відкритості щодо використання публічних коштів-коштів платників податків України, які витрачаються розпорядниками коштів державного і місцевого бюджетів, субєктів господарювання державної і комунальної власності, установами загальнообовязкового державного страхування і органами пенсійного фонду.

Існуючі норми щодо публічного доступу та інформаційної відкритості з питань використання публічсних коштів мають фрагментарний, розмитий і несистемний характер, що суттєво звужує права громадян на публічний доступ до щодо використання їх коштів як платників податків.

На сьогоднішній день відсутня ефективна організаційно-правова система публічного доступу та інформаційної відкритості щодо використання публічних коштів. В результаті виникають істотні ризики спотворення прав громадян на інформацію та конституційне право на здійснення влади, приховування корупційних діянь та уникнення відповідальності за їх вчинення, що в цілому знижує ефективність використання обмежених суспільних фінансових ресурсів та не сприяє довірі громадян до інститутів держави і місцевого самоврядувння.

Законопроект № 2012а «Про відкритість використання публічних коштів» був розроблений і зареєстрований у парламенті з метою забезпечення публічного доступу та інформаційної відкритості щодо використання публічних коштів  платників податків України, які витрачаються розпорядниками коштів державного і місцевого бюджетів, субєктів господарювання державної і комунальної власності, установами загальнообовязкового державного страхування і органами пенсійного фонду.

Також реалізація норм законопроекту закріпить в Україні  на законодавчому рівні сучасний стандарт країн Європейського Союзу щодо взаємодії держави і громадянського суспільства, що сприятиме інтеграційному поступу України до ЄС.

Головними новаціями законопроекту є наступні.

По-перше, в українському законодавстві вводиться термін “публічні кошти.” Згідно законопроекту це кошти Державного бюджету України,  бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під гарантію державного або місцевого бюджету, кошти Національного  банку України,  державних банків, державних  цільових фондів,  Пенсійного фонду України, фондів  загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їх господарської діяльності.

По-друге, законопроектом пропонується зобов’язати розпорядників коштів державного і місцевого бюджетів, субєктів господарювання державної і комунальної власності, установи загальнообовязкового державного страхування і органі пенсійного фонду оприлюднувати щоквартально на спеціальному єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформацію про заплановане та фактичне використання публічних коштів, зокрема за договарами, на службові відрядження. Форма такої інформації затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для оприлюднення вказаної інформації створюється Єдиний  веб-портал використання публічних коштів, що є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі інтернет, на якому  оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Інформація, оприлюдена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є державною власністю та знаходиться у вільному безоплатному доступі.

Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється субєктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Фінансування  витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється за рахунок державного бюджету.

Створення подібних порталів є достатньо поширеною практикою. Вони зокрема існують як в країнах Європейського Союзу так і на пост радянському просторі, наприклад у Киргизстані.

Підбиваючи підсумок зазначу, що прийняття цього законопроекту,  сприятиме повнішій реалізації конституційних прав громадян на здійснення влади, зокрема у контексті наявності доступу до інформації про використання публічних коштів та створить належні правові умови для забезпечення відкритості та прозорості щодо використання публічних коштів, сприятиме запобіганню корупційних діянь та підвищенню довірі громадян до інститутів держави і місцевого самоврядувння.

Previous articleДемократія участі на місцях – це нова філософія модернізації системи місцевого самоврядування в Україні – Марина Ставнійчук
Next articleРішення шостого засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства