Home Новини Розбудовуємо Україну разом. Наш девіз: реформа місцевого самоврядування

Розбудовуємо Україну разом. Наш девіз: реформа місцевого самоврядування

179
0

127-28 березня у Львові відбувся ІІ-й Форум місцевого самоврядування України, який зібрав разом керівників органів місцевого самоврядування України, їх асоціацій, представників відповідних центральних органів влади, українських та іноземних фахівців у цій галузі, представників дипломатичного корпусу, міжнародних організацій і, зокрема, Ради Європи.

Вже другий рік поспіль стає доброю традицією у місті Лева, культурній скарбниці ЮНЕСКО, громаді, що приймала визначний міжнародний захід сучасної історії України – Євро-2012, обговорювати на найвищому рівні проблематику розвитку місцевого самоврядування в Україні та визначати основні пріоритети на майбутнє.

У ці, дуже непрості та визначальні для нашої Батьківщини часи, коли уся країна ціною величезних зусиль, загибелі своїх кращих синів та доньок, яких у народі вже іменували «Небесною сотнею», торує свій шлях до справжньої незалежності та демократії, учасники Форуму наголосили на важливість ролі органів місцевого самоврядування як однієї з головних основ демократичної сучасної держави.

В своїй роботі вони зосередилися на таких життєво необхідних для забезпечення добробуту, економічного та соціального розвитку держави напрямах роботи як реформа місцевого самоврядування, діалог органів влади з представниками громадянського суспільства, питанням електронного урядування та місцевого економічного розвитку. Метою Форуму стало напрацювання рекомендацій щодо пріоритетних шляхів розвитку цієї сфери під час реалізації майбутньої реформи.

Відкриваючи Форум, українські та зарубіжні учасники відзначили, що в Україні потрібно створити сильну владу, яка має спиратися на багато сильних каменів у підмурку, а підмурок цей – місцеве самоврядування. І зголосилися, за пропозицією одного з провідних фахівців країни та експерта Ради Європи Анатолія Ткачука, що Львів може стати українським Давосом для місцевого самоврядування.

Tombinski

“Наша мета – думати разом про Україну, дати право людям самим знайти відповіді на виклики сучасності”. “Для того щоб діяти, не потрібно мати формальної влади, потрібно діяти”. Ці вислови голови Представництва Європейського Союзу в Україні, посла Яна Томбінські та Львівського міського голови Андрія Садового стали лейтмотивом цьогорічного Форуму.

Результатом роботи Форуму – 2014 стала його фінальна Резолюція, що містить звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, представників української та міжнародної спільноти із переліком основних проблемних питань українського місцевого самоврядування та ключових нагальних завдань, які мають бути перш за все вирішені в ході майбутньої реформи.

Що більш за все заважає вдосконаленню національного законодавства відповідно до європейських та світових стандартів?

Це небажання та відкрите ігнорування попередньою владою положень міжнародних договорів, які вона сама підписала та зголосилася реалізовувати в країні.

Отже, першим і неодмінним завданням нового уряду, і це позначено у резолюції Форуму, є напрацювання та запровадження у практику на всіх етапах законотворчого процесу перевірки положень актів законодавства України на відповідність міжнародним договорам України.

Для цього потрібно також вирішити питання з тим, щоб як центральна, так і місцева влада добре розумілася на сутності принципів європейського доброго врядування, які закладено у основі усіх міжнародних договорів з місцевої і регіональної демократії. «Доброго», оскільки воно, перш за все, несе добро та благо для людей.

Відповідно в Резолюції Форуму позначена також і необхідність розробки та включення до навчальних програм відповідних вищих навчальних закладів спеціальних курсів з вивчення міжнародних договорів України та керівних рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу в сфері місцевої і регіональної демократії.

Panel

Ми маємо поважати себе та дотримувати взятих на себе зобов’язань, якщо бажаємо, щоб нас поважали та з нами рахувалися у світі. Найважливіше – це правила, і їх потрібно дотримувати.

Другим, не менш важливим пріоритетом, про який йдеться у Резолюції Форуму, є необхідність створення в Україні ефективних механізмів участі громадян в управління своїми громадами та прийнятті владних рішень загалом.

Питання активного використання механізмів демократії участі, активізації громади, сприяння розвитку громадянського суспільства знаходяться сьогодні у центрі зору всіх країн світу.

По-перше, тому що принципи «доброго» врядування ставлять саме людину у центр всіх процесів управління. Саме їй має бути «добре» від управління-врядування, а влада розглядається як інструмент надання послуг людині.

Таким чином, прояви громадянської позиції, громадської думки, позиція членів громади стають тим найпершим індикатором, за яким влада перевіряє вірність своїх рішень, щоб бути по-справжньому «доброю».

Є й ще одна не менш важлива для влади підстава фокусуватися на думці громадян. Це необхідність забезпечення належного економічного розвитку громади.

Сьогодні, в новому глобалізованому світі доля інвестицій, що припадає на малий та середній бізнес, на якому базується добробут громад та регіонів є незрівнянно більшою від інвестицій на центральний рівень.

Тому від того, наскільки «добре» влада почує людину та буде «добре» робити для неї, наскільки людина зможе за допомогою влади розвивати себе та свій бізнес – настільки більше ресурсу отримує громада та регіон.

Присутній на Форумі президент Федерації канадських муніципалітетів, мер міста Фредеріктон Бред Вудсайд, наголосив, що “сучасність вимагає лідера, який слухає” громаду. Він з цього приводу навів досвід свого міста, де дві маленькі кампанії, які в рамках «start up» були підтримані місцевою владою, тепер приносять громаді мільйонні прибутки.

Woodsite

Отже другий загальний висновок учасників Форуму – залучення громадян, співпраця з ними та діяльність заради них при прийнятті владних рішень є важливим пріоритетом реформи місцевого самоврядування. Ключовою силою, яка в демократичній державі дає волю та забирає її – людина.

Що маємо зробити у цьому напрямі?

Ратифікувати Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади, який закріпить в національному правовому полі за громадянами право брати участь у прийнятті владних рішень. І одночасно почати розробку та введення в дію механізмів безпосередньої участі реалізації цього права.

З іншого боку – посилити відкритість та прозорість наших владних інститутів, а це означає потребу у ратифікації ще одного міжнародного договору – Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. Верховна Рада України ухвалила закон про спрощення доступу до публічної інформації, яким внесено зміни до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України “Про інформацію” (у новій редакції) та закону України “Про доступ до публічної інформації”. Документом забезпечується публічність ухвалених рішень місцевими органами влади та доступ громадян до органів влади. На часі підготовка комплекту документів для підписання від імені України зазначеної Конвенції Ради Європи.

Необхідним є також створення у державі клімату усебічного сприяння участі громадян у житті їх громад. А отже – використання інструментів, визначених в Рекомендації (2001)19 Комітету Міністрів Ради Європи «Про участь громадян у місцевому публічному житті».

Цей міжнародний документ зокрема говорить про необхідність розробки на центральному і регіональному рівні політики сприяння та заохочення участі громадян, в тому числі молоді, у справах своїх громад, а також реалізації заходів по вдосконаленню правової бази участі громадян, яка дозволить органам місцевого самоврядування використовувати широкий набір механізмів участі громадян, сприяти їх запровадженню, а також вживати будь-які інші заходи по сприянню активізації участі громадян.

audience

Наступний наголос Резолюції Форуму стосується безпосередньо реалізації протягом 2014-2015 років комплексу заходів, спрямованих на проведення реформи місцевого самоврядування у обсягах та масштабах, що є найбільш відповідними існуючим можливостям та потребам українського суспільства.

Мається на увазі термінова необхідність схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади і розробки плану дій реформи, які б окреслили основні завдання реформування.

Обов’язковим пріоритетом реформи є також приведення Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у відповідність до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших ратифікованих Україною міжнародних договорів в сфері місцевої і регіональної демократії.

Учасники Форуму також наголошували, що реалізовувати заходи з реформування потрібно вже сьогодні. Конкретні результати повинні бути отримані вже протягом найближчих місяців.

Серед них – прийняття законів, які б дозволили органам місцевого самоврядування вже за існуючих на сьогодні умов об’єднуватися та співпрацювати, вирішення комплексу проблем, пов’язаних з їх обслуговуванням в органах казначейства та збільшенням доходної бази місцевих бюджетів, створення режиму максимального сприяння іноземному інвестору та проектам і програмам міжнародної технічної допомоги.

Окрема увага була приділена питанням забезпечення національної самосвідомості українців через збереження культурної спадщини, пам’яток архітектури українського народу. Резолюція Форуму пропонує Кабінету Міністрів України щорічно передбачати кошти у розмірі не менше 0,1% від доходів Державного бюджету України на фінансування заходів у сфері охорони культурної спадщини.

В Резолюції Форуму також запропоновано повернути органам місцевого самоврядування повноваження у сфері регулювання містобудівної діяльності та архітектурно-будівельного контролю, реєстрації речових прав на нерухоме майно, регулювання питань землекористування, а також забезпечити адаптацію Державних будівельних норм України до загальновизнаних у Європі положень та стандартів в цій галузі.

Не оминули увагою українські та зарубіжні фахівці необхідність максимально ефективної реалізації в Україні основоположних прав місцевого самоврядування на свободу, асоціацію та правовий захист. З метою посилення представництва та захисту спільних інтересів органів місцевого самоврядування України вони запропонували Забезпечити розробку та ухвалення нової редакції Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та вдосконалити практику діяльності делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Наприкінці Форуму його учасники закликали представників місцевого самоврядування, їх асоціації, неурядові та міжнародні організації в Україні та за кордоном посилити свою діяльність з впровадження та захисту принципів місцевої і регіональної демократії на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Говорячи про органи місцевого самоврядування, Львівський міський голова Андрій Садовий порівняв їх з турбореактивними двигунами, які працюють сьогодні на холостій ході. Він зокрема зауважив, що зараз “має спрацювати інстинкт самозбереження. Історичний період, в якому ми живемо, є найскладнішим. Але з іншого боку він відкриває шлях до ренесансу української влади. Місцеве самоврядування має дати волю творчій енергії нації. Саме для цього ми тут зібрались”.

Андрій Гук,
Керівник Програми Ради Європи
«Посилення інституційної спроможності
органів місцевого самоврядування в Україні»

Previous articleУкраїна перемогла в Раді Європи-2 (Текст Резолюції по Україні Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи)
Next articleЧерез демократію участі – до справжнього оновлення країни