Home Рішення Рішення сьомого засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства

Рішення сьомого засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства

52
0

Рішення сьомого засідання

Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства

(10 жовтня 2013 року)

 1.      Перспективи модернізації правого регулювання інструментів демократії участі на місцях.

Доповідала:

СТАВНІЙЧУК М.І. – Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства.

РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома інформацію про перспективи модернізації правого регулювання інструментів демократії участі на місцях в Україні.

2. На платформі робочої групи з питань місцевої демократії та самоорганізації населення Координаційної ради із залученням асоціацій органів місцевого самоврядування та партнерських організацій провести обговорення, у разі потреби спільно доопрацювати проект Концепції модернізації системи організаційно-правового забезпечення місцевої демократії в Україні, розробленої експертами комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї та внести пропозиції щодо розгляду на засіданні Координаційної ради не пізніше 10 грудня 2013 року.

3. Доручити керівництву Координаційної ради звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва і місцевого самоврядування з пропозицією утворити робочу групу з доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення” (реєстр. №0866), яким запроваджуються обов’язкові процедури консультацій з громадськістю, громадської експертизи на рівні органів місцевого самоврядування.

4. Доручити керівництву Координаційної ради звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва і місцевого самоврядування з пропозицією ініціювати проведення спільно з Координаційною радою  парламентських слухань на тему “Правове забезпечення місцевої демократії в Україні”.

2.      Щодо стану нормативно-правового регулювання права на місцеву ініціативу та громадські слухання. Про проект типового положення про громадські слухання, місцеву ініціативу, загальні збори громадян, консультації з громадськістю і громадську експертизу діяльності органів місцевого самоврядування.

Доповідав:

ЛАЦИБА М.В. – керівник програм громадської організації “Український незалежний центр політичних досліджень”.

РІШЕННЯ:

Доручити робочій групі з питань місцевої демократії і самоорганізації населення Координаційної ради спільно з експертами та представниками органів місцевого самоврядування доопрацювати проекти типових положень: “Про загальні збори громадян”, “Про громадські слухання”, “Про місцеві ініціативи”, “Про порядок проведення  консультацій  з  громадськістю  з  питань формування та реалізації державної політики”, “Про порядок сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”, для винесення на розгляд Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства не пізніше 10 грудня 2013 року.

3. Щодо стану нормативно-правового регулювання права на загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання.

Доповідав:

ОРЛОВСЬКИЙ О.С. – директор Програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження”.

РІШЕННЯ:

1. Підтримати проект Закону України “Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання”, підготовлений експертами Всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення” спільно з експертами Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства.

2. Доручити робочій групі з питань місцевої демократії і самоорганізації населення Координаційної ради спільно з експертами та представниками органів місцевого самоврядування доопрацювати проект Закону України “Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання”, для винесення на розгляд Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства  не пізніше 10 грудня 2013 року.

4. Щодо принципу підзвітності міських голів та місцевих рад перед територіальною громадою та відповідних практик.

Доповідала:

ВАЩУК О.Л. –  програмний директор громадської організації “Інформаційно-правовий центр “Наше право”.

РІШЕННЯ:

1. Робочій групі з питань місцевої демократії та самоорганізації населення Координаційної ради із залученням експертів та представників органів місцевого самоврядування доопрацювати проект Порядку звітування міських голів та депутатів місцевих рад перед територіальною громадою та подати для розгляду асоціаціям органів місцевого самоврядування не пізніше 10 грудня 2013 року.

2.  Робочій групі з питань місцевої демократії і самоорганізації населення Координаційної ради підготувати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання порядку звітування  міських голів та депутатів місцевих рад на рівні Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”.

5. Щодо стану нормативно-правого регулювання діяльності органів самоорганізації населення.

Доповідав:

КРУПНИК А.С. – голова всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення”.

РІШЕННЯ:

1. Керівництву Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства ініціювати проведення консультацій з представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення”.

2. Робочій групі з питань місцевої демократії та самоорганізації населення Координаційної ради із залученням представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, громадських організацій, експертів та представників органів місцевого самоврядування доопрацювати проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення”, для винесення на розгляд Координаційної ради не пізніше 10 грудня 2013 року.

6. Щодо проекту Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (реєстраційний № 3100 від 16 серпня 2013 року).

Доповідала:

ГУЛЕВСЬКА-ЧЕРНИШ А.В. – директор благодійної організації «Український форум благодійників».

РІШЕННЯ:

1. Інформацію А.В. Гулевської-Черниш щодо проекту Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (реєстраційний № 3100 від 16 серпня 2013 року) взяти до відома. Визнати, що положення проекту Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (реєстраційний № 3100 від 16 серпня 2013 року) не відповідають демократичним стандартам у сфері благодійництва та можуть мати негативні наслідки як для суспільства в цілому, так і для подальшого розвитку благодійництва в Україні.

2. Спрямувати звернення Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства щодо відкликання проекту Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (реєстраційний № 3100 від 16 серпня 2013 року) до Кабінету Міністрів України.

3. Ініціювати проведення круглого столу за участю громадськості та з запрошенням представників Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо обговорення ролі та місця благодійних ресурсів (валютних, матеріальних та людських) у розвитку українського суспільства та визначенню спільної стратегії щодо ефективного їх використання.

4. Робочій групі з питань благодійництва та волонтерства Координаційної ради із залученням експертів та представників відповідних міністерств розробити пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, а також пропозицій щодо проведення обов’язкових консультацій та експертизи Координаційною радою щодо законодавчих ініціатив, які мають безпосередній вплив на діяльність інститутів громадянського суспільства в Україні.

7. Щодо стану реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Доповідав:

КУЛИК В.О. – заступник Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України.

РІШЕННЯ:

Інформацію В.О. Кулика щодо стану реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні взяти до відома.

Голова Координаційної ради

з питань розвитку громадянського суспільства                                М.Ставнійчук