Home Аналітика Резолюція конференції “Перспективи демократії участі в Україні”

Резолюція конференції “Перспективи демократії участі в Україні”

65
1

Учасники Конференції визнали:

 • Обов’язковою умовою забезпечення якісного урядування та подальшого розвитку демократії в Україні є запровадження правових процедур та практик залучення громадськості до ухвалення публічно-правових рішень на рівні органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • Механізми участі громадськості в ухваленні публічно-правових рішень, зокрема у підготовці проектів нормативно-правових актів усіх рівнів та у вирішенні питань місцевого значення, є недостатніми;
 • Наявні процедури участі громадськості у формуванні та реалізації політики є недостатньо чіткими та потребують уточнення;
 • Попри наявність окремих законодавчо визначених процедур участі громадськості у формуванні та реалізації політики, в органах державної влади відсутня практика належного застосування таких процедур;
 • Повноцінному залученню громадян до ухвалення рішень значною мірою перешкоджає недостатній рівень виконавчої дисципліни та кваліфікації посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері взаємодії з громадськістю.

Учасники Конференції пропонують:

 

Верховній Раді України

 1. Ухвалити законопроект «Про місцевий референдум» ( реєстр. № 7082), яким запровадити прозору і дієву процедуру проведення місцевого референдуму, функції реєстратора і організатора проведення місцевого референдуму передати міським і окружним виборчим комісіям та встановити чіткий мінімальний термін збирання підписів.
 2. Ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. № 3654), яким запровадити обов’язкові процедури консультацій з громадськістю, громадської експертизи на рівні органів місцевого самоврядування.
 3. Ухвалити законопроект «Про свободу мирних зібрань» (реєстр. № 2450) з урахуванням рекомендацій Венеціанської Комісії та законопроекту Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права про свободу мирних зібрань.
 4. Розробити та ухвалити законопроект «Про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання», яким передбачити встановлення чітких процедур ініціювання, проведення і реалізації рішень загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання.
 5. Розробити та ухвалити нову редакцію Закону «Про органи самоорганізації населення», в якій спростити процедуру створення і реєстрації органів самоорганізації населення, розширити власні повноваження та уточнити їх правовий статус, забезпечити право громадян обирати керівництво ОСН, врахувати норми законопроекту підготовленого Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення.
 6. Ухвалити законопроект «Про нормативно-правові акти» №7409, яким передбачити процедуру обов’язкового громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права та обов’язки громадян та інститутів громадянського суспільства, процедури врахування громадських пропозицій.
 7. Розробити та ухвалити зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо обов’язковості прийняття органами місцевого самоврядування статутів територіальних громад, в яких передбачаються правові механізми здійснення права членів територіальних громад на реалізацію форм місцевої демократії (загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, тощо).
 8. Ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” (у новій редакції) та Закону України “Про доступ до публічної інформації” № 10445, норми якого мають забезпечити більшу прозорість роботи органів влади.
 9. Привести законодавство про місцеве самоврядування і місцеві державні адміністрації у відповідність до вимог Рекомендації Ради Європи “Про участь громадян у місцевому публічному житті” (Rес(2001)19 від 6 грудня 2001 року).
 10. На рівні закону запровадити чіткі процедури відкликання народних депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих рад.
 11. Створити громадські ради при всіх Комітетах Верховної Ради України і організувати їх постійну роботу.

Кабінету Міністрів України:

 1. З метою забезпечення врахування  громадської думки у процесі підготовки та організації виконання актів Кабінету Міністрів України забезпечити проведення двічі  на  рік  зустрічей голів громадських рад, утворених при міністерствах,  інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київській  та Севастопольській міських державних адміністраціях, з Прем’єр-міністром України та  іншими членами Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Постанови КМУ №996.

2.      Внести зміни до Типового регламенту  місцевої державної адміністрації затвердженого Постановою КМУ №2262 від 11.12.1999 року, якими передбачити чіткі процедури взаємодії місцевих адміністрацій і громадських рад.

 1. Розробити та запровадити навчальні програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із громадськістю у процесі формування і реалізації державної, регіональної політики.
 2. Розробити та запровадити механізми реалізації законодавства про електронний підпис, електронні документи та електронний документообіг.
 3. Запровадити  єдиний урядовий портал звернень громадян, через який громадяни зможуть надсилати електронні звернення та запити на інформацію всім органам виконавчої влади.
 4. Розробити та ухвалити державну цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства, в рамках якої передбачити створення і фінансування програм Національного фонду розвитку громадянського суспільства.
 5. Запровадити в  навчальних програмах підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування навчання правовим механізмам залучення громадськості до процесів формування і реалізації державної, регіональної політики.

 Центральним і місцевим органам виконавчої влади

 1. 1.       Сприяти створенню і роботі громадських рад. Включити голів громадських рад до складу колегій органів влади. Надати необхідну організаційну і матеріальну підтримку роботі і заходам громадських рад.
 2. Забезпечити створення і діяльність окремих структурних підрозділів з питань зв’язків з громадськістю ( для міністерства на рівні не менше відділу, для центрального органу виконавчої влади на рівні не менше сектору, для обласної державної адміністрації на рівні не менше управління). Вжити заходів щодо належного забезпечення (організаційно-технічного, кадрового, фінансового, методологічного) діяльності структурних підрозділів з питань зв’язки з громадськістю.
 3. Забезпечити виконання Постанови КМУ ” Про забезпечення участі громадськості  у формуванні та реалізації державної політики ” № 996 від 03.11.2010 в частині обов’язкового проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
 4.  Забезпечити підготовку і оприлюднення на офіційних сайтах органів виконавчої влади щорічних планів проведення консультацій із громадськістю, результатів  аналізу пропозицій що надійшли під час консультацій, та планів виконання Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
 5. Забезпечити повне виконання вимог закону «Про доступ до публічної інформації». Забезпечити створення та оприлюднення реєстрів публічної інформації, розміщення на офіційних веб-сторінках всієї інформації, передбаченої ст.15 закону «Про доступ до публічної інформації» та Постанови КМУ «Про Порядок оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади »№ 3 від 4 січня 2002.
  • проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне  значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а   також актів, якими передбачається  надання  пільг  чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення  повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

§  проектів регуляторних актів;

§  проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного  розвитку, рішень  стосовно  стану їх виконання;

§  звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.  

Органам місцевого самоврядування:

1. Забезпечити втілення в рішеннях та практиці врядування стандартів Ради Європи щодо взаємодії із громадськістю, а саме:

 • Рекомендації 119 (2001) Комітету міністрів Ради Європи “Про участь громадян у місцевому публічному житті”;
 • Рекомендації 113 (2002) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи “Про відносини між громадськістю, місцевою радою і виконавчою владою в місцевій демократії (інституційні рамки місцевої демократії)”;
 • Рекомендації 139 (2003) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи “Неурядові організації і місцева та регіональна демократія”;
 • Рекомендації 182 (2005) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи “Про участь громадськості у справах місцевого значення і виборах”.

2. Ухвалити на рівні органів місцевого самоврядування в кожній територіальній громаді:

1) Статут територіальної громади;

2) Порядок реалізації місцевої ініціативи;

3) Порядок проведення громадських слухань;

4) Порядок консультацій з громадськістю органу місцевого самоврядування ;

5) Положення про конкурс соціальних проектів;

6) Порядок здійснення громадської експертизи діяльності органу місцевого самоврядування;

7) Положення про органи самоорганізації населення (ОСН), закріпивши в них гарантії діяльності ОСНів, принципи взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та ОСНами;

8) Положення, якими передбачити механізм делегування ОСНам окремих повноважень відповідної місцевої ради, фінансів та майна.

3. Сформувати при усіх місцевих радах громадські ради, залучивши до їх складу громадський і експертний актив громади, та визначити їх організаційно-правовий статус відповідними місцевими нормативними актами – Положеннями.

4. Забезпечити неухильне виконання закону «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині обов’язково громадського обговорення містобудівної документації (генеральних  планів  населених  пунктів,   планів   зонування   та  детальних планів територій).

5. Всім органам місцевого самоврядування створити офіційні веб-сторінки. Забезпечити повне та оперативне розміщення всіх рішень місцевих рад і їх виконавчих комітетів на офіційних веб-сторінках.

Координаційній раді з питань розвитку громадянського суспільства:

 1. Створити спільно з ІГС регіональні робочі групи по супроводження виконання Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та Плану першочергових заходів щодо реалізації Стратегії.

 

Організаціям громадянського суспільства:

Максимально сприяти за місцем та сферою своєї діяльності втіленню органами державної влади та органам місцевого самоврядування вказаних вище Рекомендацій та положень чинного законодавства щодо участі громадян та їх об’єднань в управлінні державними і місцевими справами та забезпечення дотримання їхніх прав і свобод.

Запроваджувати процедури належного врядування і внутрішньої демократія в організаціях громадянського суспільства, а саме:

 • Запровадити консенсусний підхід у прийнятті рішень, що включатиме узгодження різноманітних інтересів на відміну від ухвалення рішень методом простої більшості, активніше впроваджувати принципи демократичного врядування у власній діяльності;
 • Дбати про власний професіоналізм та культуру участі у формуванні та реалізації державної політики;
 • Впроваджувати відповідальність (підзвітність) та відкритість через власний приклад. Видавати та публікувати річні звіти ОГС;
 • Розширювати співпрацю з цільовими аудиторіями організації, іншими організаціями, бізнесом і владою;
 • Декларувати та поширювати цінності організації.

 Учасники конференції закликають органи державної влади і органи місцевого самоврядування створити спільні робочі групи за участю громадськості з роботи над розробкою вказаних проектів рішень.

Учасники конференції підтверджують згоду взяти активну участь у роботі з досягнення визначених цілей державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

Previous articleРішення третього засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства
Next articleВідбулася конференція ООН зі сталого розвитку „Ріо+20”