Home Аналітика Рекомендації по покращенню системи державної статистики, обліку та оцінки розвитку інститутів громадянського...

Рекомендації по покращенню системи державної статистики, обліку та оцінки розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні

92
0

1. Розробити і запровадити допоміжні (сателітні) рахунки у складі національних рахунків, які дозволять окремі облік, моніторинг та оцінку статистичних даних про інститути громадянського суспільства, що діють в усіх інституційних секторах.

1.1. Використати для розробки допоміжних (сателітних) рахунків Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року № 1893/2006 (Regulation EC № 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) № 3037/90).

2. Чітко визначити перелік видів організацій, які можуть бути включені до допоміжних (сателітних) національних рахунків.

2.1. Включати релігійні та громадські організації, легалізовані шляхом повідомлення, тільки до інституційного сектору домогосподарств, оскільки вони включають тільки фізичних осіб.

2.2. Не включати до допоміжних (сателітних) національних рахунків місцеві осередки громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи.

2.3. Не включати до допоміжних (сателітних) національних рахунків фінансові корпорації, які мають неприбутковий статус (кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди тощо), адже законодавство України передбачає розподіл прибутку таких корпорацій між учасниками.

2.4. Визначити, чи включати до допоміжних (сателітних) рахунків самоврядні професійні організації, що виконують адміністративні повноваження.

3. Запровадити державну зведену статистичну класифікацію інститутів громадянського суспільства, що включені до допоміжних (сателітних) національних рахунків, аналогічну класифікації суб’єктів малого підприємництва.

3.1. Зведена статистична класифікація дозволить облік інститутів громадянського суспільства, зокрема, за показниками: види економічної активності; мета діяльності (згідно з класифікацією COPNI); загальний розмір доходу; загальна кількість зайнятих.

4. Узгодити критерії включення інститутів громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових організацій з державною класифікацією видів економічної діяльності.

4.1. Запровадити національний допоміжний (сателітний) рахунок неприбуткових організацій, узгоджений з Міжнародною класифікацією неприбуткових організацій ООН.

4.2. Включати до Реєстру неприбуткових організацій громадські та інші організації, що будуть включені до секцій J, M, N, P, Q, R та S Класифікатора видів економічної діяльності ДК КВЕД 2010 без додаткової перевірки.

5. Розробити і запровадити методику обліку, моніторингу та оцінки внеску волонтерів в інститути громадянського суспільства, включені до допоміжних (сателітних) національних рахунків.

5.1. Використати для розробки допоміжних (сателітних) рахунків методику оцінки внесків волонтерів UN Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, 2003.

6. Виключити з державної обов’язкової статистичної звітності відомості про загальну кількість членів громадських організацій як таку, що не надається до прямої оцінки.

6.1. Розрізняти у статистичних та адміністративних даних, а також соціологічних та експертних оцінках щодо кількості членів громадських організацій, категорії активного та неактивного членства.

Previous articleПрезидент України додав Доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні до свого щорічного Послання
Next articleАналіз системи державної статистики, обліку та оцінки розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні