Home Новини РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОКЛИКАНА ПОСИЛИТИ РОЛЬ ГРОМАД У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОКЛИКАНА ПОСИЛИТИ РОЛЬ ГРОМАД У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

2
0

1Про завдання конституційної реформи у сфері місцевого самоврядування розповів представникам областей України, які беруть участь у семінарі, що проходить цими днями у Судаку, президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Концепція змін до Конституції України, зазначив Сергій Чернов, пропонує наступні шляхи розв’язання існуючих проблем у місцевому самоврядуванні:

– приведення конституційно-правової основи місцевого самоврядування у відповідність із документами Ради Європи та Європейського Союзу, насамперед Європейської хартії місцевого самоврядування та відповідних протоколів до неї, які визначають поняття та принципи місцевого самоврядування, регіональної політики і розвитку.

Місцеве самоврядування має визначатися як не лише право, але й спроможність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суспільними справами місцевого значення в межах, визначених Конституцією і законами України;

–  конституційне закріплення можливостей для органів місцевого самоврядування вирішувати як питання місцевого значення, так і здійснювати делеговані державою повноваження.

Таким чином, на принципах децентралізації і субсидіарності буде забезпечена реалізація, викладених в Європейській хартії місцевого самоврядування положень щодо сфери компетенції місцевого самоврядування.

Під субсидіарністю розуміється закладений в Європейській хартії місцевого самоврядування принцип: «Муніципальні функції,  як правило,  здійснюються переважно тими  властями,  які  мають  найтісніший  контакт  з громадянином. Наділяючи  тією  чи  іншою   функцією   інший   орган,   необхідно враховувати  обсяг і характер завдання,  а також вимоги досягнення ефективності та економії»;

– розширення обсягу компетенції територіальних громад, визначеного Конституцією.

Органи місцевого самоврядування отримують пріоритет повноважень перед повноваженнями місцевих органів виконавчої влади у разі конкурування компетенції цих органів;

– закріплення базового переліку форм безпосередньої демократії, які можуть використовуватися членами територіальних громад на місцевому рівні. Таким чином, гарантується: проведення консультацій з органами місцевого самоврядування; право органів місцевого самоврядування на співробітництво (партнерство), а також об’єднання з метою ефективного здійснення своїх повноважень, захисту інтересів громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку;

– розширення конституційно-правової регламентації добровільного об’єднання територіальних громад, надання права утворювати об’єднані територіальні громади не лише сільським, а й іншим громадам, що мають єдиний адміністративний центр;

– уточнення конституційного визначення щодо делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади;

– забезпечення конституційних гарантій організаційної самостійності місцевого самоврядування. А саме, право місцевих рад самостійно визначати: систему, структуру власних виконавчих органів,  загальну чисельність апарату ради, обсяг видатків на їх утримання в межах коштів місцевого бюджету;

– формування повної організаційної системи місцевого самоврядування на районному та обласному рівнях; надання обласним та районним радам повноважень утворювати власні виконавчі органи;

– закріплення конституційних засад формування самодостатніх територіальних громад і територіальних спільнот, спроможних самостійно, в повному обсязі і на рівні гарантованих державою соціальних стандартів вирішувати питання, віднесені до їх відання, на підставі достатньої матеріально-фінансової основи;

– конституційне гарантування самостійної економічної основи діяльності суб’єктів місцевого самоврядування районного та обласного рівнів. Мають бути визначені основні повноваження обласних та районних рад щодо управління комунальною власністю; використання природних ресурсів місцевого значення;

– надання органам місцевого самоврядування права звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, які стосуються місцевого самоврядування, захисту прав та інтересів територіальних громад;

– розширення конституційно-правового регулювання статусу органів самоорганізації населення;

– доповнення частини третю статті 140 Конституції України положенням про те, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, безпосередньо, через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через органи самоорганізації населення;

– визначення конституційних засад державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування;

– встановлення, що в містах із спеціальним статусом – Києві та Севастополі діє місцеве самоврядування, місцеві державні адміністрації відповідно до спеціальних законів;

– встановлення обов’язковості з’ясування та врахування думки територіальної громади села, селища, міста або територіальної спільноти району, області з приводу зміни меж адміністративно-територіальної одиниці у порядку, визначеному законом.

Previous articleМіністерство юстиції проводить консультації з громадськістю щодо практики реалізації Закону України «Про громадські об’єднання»
Next articleНа Луганщині створюється банк даних суспільно значущих ініціатив інститутів громадянського суспільства