Home Робочі групи З питань державної фінансової підтримки ІГС, їх оподаткування та залучення до надання соціальних послуг Пропозиції щодо внесення змін до Постанови КМУ від 12.10.2011 № 1049

Пропозиції щодо внесення змін до Постанови КМУ від 12.10.2011 № 1049

61
0

Пропозиції

Робочої групи з питань фінансової підтримки ІГС, їх оподаткування

та залучення до надання соціальних послуг

Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства

 

щодо внесення змін

до Постанови КМУ від 12.10.2011 № 1049

„Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

(на виконання Указу Президента України №212/2012 від 24.03.2012)

 

  1. Абзац 2 пункту 1 Порядку викласти у такій редакції:

„Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законами України випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам для проведення їх керівними органами заходів, передбачених статутними документами (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори), підтримки підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.”

  1. Підпункт 3 пункту 2 Порядку викласти у такій редакції:

«організатор конкурсу  –  центральний або місцевий орган виконавчої влади, що є розпорядником бюджетних коштів та/або відповідальним виконавцем бюджетної програми»;

 

  1. У пункті 7 Порядку викласти у такій редакції:

–           Підпункт  2 викласти у такій редакції: „витяг із ЄДРПОУ, копії свідоцтва про реєстрацію, статуту (положення) учасника конкурсу, скріплені печаткою організації”;

–           Підпункт 4 викласти у такій редакції: «копії податкових звітів громадської організації, творчої спілки за попередні два роки».

 

  1. Абзац 6 пункту 14 Порядку викласти у такій редакції:

«На другому етапі конкурсу конкурсна комісія може провести відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.»

 

  1. У пункті 15 Порядку:

–           абзац 1 викласти у такій редакції:

«Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

– відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

відповідність  запланованих    заходів  програми (проекту, заходу)  поставленій   меті програми (проекту, заходу);

– очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі  наявність конкретних результативних показників виконання програми;

– рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері;

– можливість продовження виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або подібних заходів після припинення фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.”

– абзац 2 викласти у такій редакції:

«Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від 0 до 5 балів. Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.”

–           абзац 3 викласти у такій редакції:

„Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій, на підставі чого приймає рішення про визнання переможців конкурсу з пропозицією щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання відповідних програм, проектів (заходів).

–           додати абзац 6:

Остаточні обсяги виділення бюджетних коштів для виконання програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, визначаються організатор конкурсу з урахуванням вимог бюджетного законодавства та на основі принципу економного використання бюджетних коштів.

Previous articleВпровадження механізмів впливу органів самоорганізації населення на забезпечення мешканців якісними житлово-комунальними послугами
Next articleДонецьке КВУ збирає рекомендації громади до законопроекту «Про всеукраїнські та місцеві референдуми»