Home Новини Проблеми доступу до інформації про угоди із міжнародної торгівлі квотами на викиди...

Проблеми доступу до інформації про угоди із міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів Україною

3
0

ЕДЦ «Правова аналітика» звернулася до Міністерства юстиції України для роз’яснення питання статусу угод про міжнародну торгівлю квотами на викиди парникових газів та вжиття заходів щодо їх оприлюднення.

Україна підписала угоди про міжнародну торгівлю квотами на викиди парникових газів (угоди про продаж одиниць установленої кількості (ОВК)) із Японією та Іспанією ще у 2009 році, але до цього часу ці угоди не опубліковано. Дані угоди укладаються Україною в порядку реалізації механізму із міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів на підставі ст. 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКООНЗК). Вони підписуються від імені України Державним Агентством екологічних інвестицій на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

У зверненні організація просила МЮУ повідомити, чи поширюються на угоди про продаж ОВК норми Закону України «Про міжнародні договори і угоди» та Віденська конвенція про право міжнародних договорів, та вжити заходів задля офіційного опублікування міжнародних угод, які підписані Україною у 2009 році, про продаж одиниць установленої кількості Японії та Іспанії.

За результатами звернення конкретних заходів для оприлюднення вищевказаних угод Мін’юстом не вжито, в той же час повідомлено, що «Міжнародні угоди, які підписані Україною у 2009 році, про продаж ОВК Японії та Іспанії для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» Міністерству юстиції не надавалися. У зв’язку із зазначеним МЮУ не може зробити висновок щодо статусу згаданих угод, зокрема щодо приналежності їх до категорії міжнародних договорів України».

При цьому слід врахувати, що відповідно до положення про МЮУ, саме МЮУ здійснює офіційне опублікування чинних міжнародних договорів України, а центральні органи виконавчої влади, які укладають міжнародні договори України міжвідомчого характеру, передають Мін’юсту тексти таких договорів для включення до державного Реєстру нормативно-правових актів та опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Водночас у відповіді МЮУ вказано на те, що «при вирішенні зазначеного питання слід враховувати норми ЗУ «Про міжнародні договори України»», відповідно до ст. 2 якого міжнародним є договір України, укладений у письмовій формі з іноземною державною або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом… незалежно від його конкретного найменування. Стороною міжнародного договору України може бути держава, інший суб’єкт міжнародного права, які погодилися на обов’язковість договору і для яких договір є чинним. Міжнародні договори України укладаються від імені України, від імені уряду України та від імені міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших центральних органів (ст. 3 вищевказаного закону).

У зв’язку із наведеним вище, на підставі чинного законодавства України, юристи ЕДЦ «Правова аналітика» вважають незаконним обмеження доступу до інформації про вказані угоди, підписані Україною на підставі рішення Кабінету Міністрів України, та продовжуватимуть вживати заходів задля їх оприлюднення.

Previous articleРЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ «Громадські ради – перший рік діяльності: підсумки, проблеми та перспективи»
Next articleВ Одесі відбулася конференція: „Громадські ради – перший рік діяльності: підсумки, проблеми, перспективи”