Home Аналітика Правове регулювання місцевих ініціатив

Правове регулювання місцевих ініціатив

4052
0

 

Закон України «Про місцева самоврядування в Україні» (ст. 9) надає право членам територіальної громади ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Проте Закон не визначає порядку реалізації права на місцеву ініціативу членами територіальної громади. Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону, порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради може визначатися представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. Таким чином, відповідний порядок може бути урегульований через ухвалення місцевими радами окремого Положення «Про порядок реалізації права на місцеву ініціативу», або ж визначити відповідний порядок у Статуті територіальної громади.

Закон України «Про місцева самоврядування в Україні»

Стаття 9. Місцеві ініціативи.

1. Члени  територіальної  громади  мають   право   ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок  внесення  місцевої  ініціативи  на  розгляд  ради визначається  представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.

3. Місцева   ініціатива,   внесена   на   розгляд   ради    у встановленому   порядку,   підлягає   обов’язковому   розгляду  на відкритому засіданні ради за участю членів  ініціативної  групи  з питань місцевої ініціативи.

4. Рішення ради,  прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким  органом  місцевого  самоврядування  або  статутом територіальної громади.

Відповідно до даних дослідження Українського незалежного центру політичних досліджень, проведеного протягом березня – травня 2013 року, з 26 міст України, порядок реалізації права на місцеву ініціативу членами територіальної громади визначено у 23 обласних центрах, з яких:

– у статутах територіальних громад – 19 обласних центрів;

– у статутах територіальних громад та положеннях про реалізації права на місцеву ініціативу – 4 обласні центи (Вінниця, Донецьк, Суми, Харків).

Відсутнє правове регулювання реалізації права на місцеву ініціативу у містах Ужгород, Житомир та Севастополь.

Регулювання відсутнє у містах Ужгород, Житомир, Севастополь

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

Ужгород

Статут територіальної громади міста Ужгород не згадує місцеву ініціативу в переліку механізмів участі членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні. Положення про реалізацію права на місцеві ініціативу відсутнє.

 

Житомир

Статут територіальної громади міста Житомир був затверджений Рішенням Житомирської міської ради від 23 грудня 2009 року № 1107. Проте не  пройшов обов’язкову державну реєстрацію в органах Міністерства юстиції України, відповідно немає жодної юридичної сили. Положення про реалізацію права на місцеві ініціативу відсутнє.

 

Севастополь

Статут територіальної громади міста Севастополь і Положення про реалізацію права на місцеві ініціативу у місті відсутні.

Досить обмежено визначає порядок реалізації права на місцеву ініціативу статут територіальної громади міста Тернопіль. Відповідно до п. 3 ст. 4.8. Статуту, порядок підготовки та подання місцевої ініціативи визначається «Положенням про місцеві ініціативи у місті Тернопіль», яке розробляється місцевою радою на підставі статуту. Проте положення про місцеві ініціативи в місті не було ухвалено, відповідно, механізм реалізації наданого статутом права на місцеву ініціативу відсутній.

Крім цього, деякі норми Тимчасового положення «Про порядок реалізації права на місцеву ініціативу у м. Вінниці» не узгоджуються із статутом територіальної громади. Зокрема Тимчасове положення розширює перелік суб’єктів ініціювання розгляду питань в порядку місцевої ініціативи, не передбачає процедуру доопрацювання проекту рішення, що був поданий до місцевої ради. З іншого боку, Положення визначає меншу кількість підписів, які необхідно зібрати для подання місцевої ініціативи.

Таблиця 4. Правове регулювання місцевих ініціатив у містах України

Місто

Регулювання

1.

Вінниця Статут територіальної громади і Тимчасове положенням «Про порядок реалізації права на місцеву ініціативу у м. Вінниця» (Окреме рішення міської ради)

2.

Дніпропетровськ Статут територіальної громади

3.

Донецьк Статут територіальної громади і Положення про місцеві ініціативи в м. Донецьку (Окреме рішення міської ради)

4.

Житомир Статут територіальної громади міста Житомир не зареєстрований

5.

Запоріжжя Статут територіальної громади

6.

Івано-Франківськ Статут територіальної громади

7.

Київ Статут територіальної громади
8. Кіровоград Статут територіальної громади

9.

Луганськ Статут територіальної громади

10.

Львів Статут територіальної громади

11.

Луцьк Статут територіальної громади

12.

Миколаїв Статут територіальної громади і Регламент Миколаївської міської ради

13.

Одеса Статут територіальної громади

14.

Полтава Статут територіальної громади

15.

Рівне Статут територіальної громади

16.

Суми Статут територіальної громади і Положення про порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Сумської міської ради (Окреме рішення міської ради)

17.

Тернопіль Статут територіальної громади

18.

Ужгород Статут територіальної громади міста Ужгород не згадує місцеву ініціативу в переліку механізмів місцевої демократії

19.

Харків Статут територіальної громади і Положенням Про місцеві ініціативи в місті Харкові (Додаток до статуту)

20.

Херсон Статут територіальної громади

21.

Хмельницький Статут територіальної громади

22.

Черкаси Статут територіальної громади

23.

Чернівці Статут територіальної громади  і Регламент Чернівецької міської ради

24.

Чернігів Статут територіальної громади

25.

Сімферополь Статут територіальної громади

26.

Севастополь Статут територіальної громади міста Севастополь відсутній.

***

Рекомендації

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцевим радам необхідно визначити порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради у положеннях про порядок реалізації права на місцеву ініціативу. Відповідні положення слід ухвалювати як Додаток та статуту територіальної громади.

Суб’єкти ініціювання місцевої ініціативи

Відповідно до Закону України «Про місцева самоврядування в Україні», право на ініціювання розгляду у раді (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування мають члени територіальної громади.

У обласних центрах України, де визначено порядок реалізації права на місцеву ініціативу, право ініціювати розгляд питань у порядку місцевої ініціативи мають члени територіальної громади через створення ініціативної групи з питань місцевої ініціативи (див. Таблиця 2).

Таблиця 5. Суб’єкти ініціювання місцевої ініціативи.

Місто

Суб’єкт ініціювання місцевої ініціативи

1.

Вінниця Статут територіальної громади

1. Члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2. Об’єднання громадян, легалізовані на території громади;

3. Органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

 

Положення про місцеві ініціативи

1. Рішення загальних зборів членів територіальної громади;

2. Рішення громадських слухань;

3. Рішення керівного органу самоорганізації населення;

4. Рішення керівного органу громадської організації;

5. Рішення загальних зборів трудових колективів підприємств і організацій з загальною кількістю працюючих не менше 50 чоловік;

6. Рішення районних у місті рад та їх виконавчих комітетів.

2.

Дніпропетровськ Ініціативна група членів територіальної громади

3.

Донецьк Ініціативна група членів територіальної громади

4.

Житомир Регулювання відсутнє

5.

Запоріжжя Ініціативна група членів територіальної громади

6.

Івано-Франківськ Ініціативна група членів територіальної громади

7.

Київ Ініціативна група членів територіальної громади
8. Кіровоград 1. Ініціативна група членів територіальної громади;

2. Міські осередки політичних партій;

3. Міські осередки громадських об’єднань;

9.

Луганськ Ініціативна група членів територіальної громади

10.

Львів 1.Члени територіальної громади;

2. Міський осередок (міська організація) політичної партії, іншого всеукраїнського об’єднання громадян, зареєстрованих Міністерством юстиції України;

3. Трудовий колектив підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, з чисельністю працюючих не менш, ніж 200 осіб.

11.

Луцьк Ініціативна група членів територіальної громади

12.

Миколаїв 1. Члени територіальної громади;

2. Об’єднання громадян, легалізовані в установленому порядку;

3. Юридичні особи, які зареєстровані в установленому законом порядку;

4. Міські осередки політичних партій.

13.

Одеса Ініціативна група членів територіальної громади

14.

Полтава Ініціативна група членів територіальної громади

15.

Рівне Ініціативна група членів територіальної громади

16.

Суми Ініціативна група членів територіальної громади

17.

Тернопіль Регулювання відсутнє

18.

Харків Ініціативна група членів територіальної громади

19.

Херсон Ініціативна група членів територіальної громади

20.

Хмельницький Ініціативна група членів територіальної громади

21.

Черкаси Ініціативна група членів територіальної громади

22.

Чернівці Ініціативна група членів територіальної громади

23.

Чернігів Ініціативна група членів територіальної громади

24.

Сімферополь Ініціативна група членів територіальної громади

Відповідно до наведених у Таблиці 5даних, у деяких містах право на внесення місцевої ініціативи надано не тільки безпосередньо членам територіальної громади, а також об’єднанням громадян, органам самоорганізації населення, місцевим організаціям політичних партій, трудовим колективам підприємств, установ та організацій. В окремих містах відповідне право на ініціювання місцевої ініціативи надається учасникам громадських слухань, а також районним у місті радам та її виконавчим комітетам.

Проте, варто визнати недоцільним рішення місцевих рад щодо надання права на ініціювання місцевої ініціативи міським організаціям політичних партій, оскільки місцеві ініціативи є виключно громадським інструментом участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. У свою чергу, міські організації політичних партій мають відмінні завдання та можливості щодо участі у житті територіальної громади, зокрема через участь у виборах та політичне представництво у відповідних місцевих радах. Також члени міських організацій політичних партій можуть ініціювати розгляд місцевої ініціативи в загальному порядку як члени територіальної громади через створення ініціативних групи з питань місцевої ініціатив.

Крім цього, відповідно до Положення про місцеві ініціативи у місті Вінниця, право на внесення місцевої ініціативи мають районні у місті ради. Проте відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30 вересня 2011 року № 434, районні в місті ради були ліквідовані, тож варто скасувати і відповідні норми Положення.

***

Рекомендації

Право ініціювати внесення місцевої ініціативи на розгляд ради слід надати безпосередньо членам територіальної громади, а також членам громади, які об’єднані у окремі інститути громадянського суспільства – громадські об’єднання, благодійні організації, органи самоорганізації населення, організації співвласників багатоквартирних будинків.

Питання, що виносяться на розгляд ради у порядку місцевої ініціативи

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени територіальної громади можуть ініціювати у порядку місцевої ініціативи розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

У всіх положеннях та статутах територіальних громад відтворена норма закону, яка не обмежує коло питань, що можуть порушуватися у порядку місцевої ініціативи – тобто у порядку місцевої ініціативи можуть розглядатися будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

***

Рекомендації

Члени  територіальної  громади  мають   право   ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Хто має право вносити місцеву ініціативу?

У документах про місцеву ініціативу встановлюється віковий ценз для членів територіальної громади, які мають право вносити місцеву ініціативу на розгляд ради – члени територіальної громади,  які досягли 18 років і мають право голосу на виборах. Виняток становить місто Хмельницький, де право ініціювати розгляд питань у порядку місцевої ініціативи мають члени територіальної громади міста, які досягли 16 років.

***

 

Рекомендації

Місцева ініціатива може бути внесена на розгляд ради членами територіальної громади, які досягли 18 річного віку. Місцева ініціатива також може бути внесена громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, організаціями співвласників багатоквартирних будинків, діяльність яких регулюється окремими нормативно-правовими актами. 

Створення та кількість членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи

У більшості обласних центрів України, право ініціювати розгляд питань у порядку місцевої ініціативи мають члени територіальної громади через створення ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Проте порядок створення ініціативної групи, кількість членів визначено тільки у 7 містах України: Вінниця, Донецьк, Суми, Харків, Херсон, Черкаси, Сімферополь. В решті міст відповідний порядок не регламентовано (див. Таблиця 3).

Таблиця 6.Створення та кількість членів ініціативної групи

Місто

Процедури створення ініціативної групи

Кількість членів

1. Вінниця 1. Загальні збори громадян за місцем проживання

2. Рішення громадських слухань

3. Керівні органи самоорганізації населення

4. Керівні органи громадської організації

5. Загальні збори трудових  колективів підприємств і організацій з загальною кількістю працюючих не менше 50 чоловік

11

2. Дніпропетровськ Регулювання відсутнє

250

3. Донецьк Збори громадян за участі не менше 100 членів  територіальної громади

5

4. Житомир Регулювання відсутнє

Не визначено

5. Запоріжжя Регулювання відсутнє

250

6. Івано-Франківськ Регулювання відсутнє

Не визначено

7. Київ Регулювання відсутнє

Не визначено

8. Кіровоград Регулювання відсутнє

Не визначено

9. Луганськ Регулювання відсутнє

Не визначено

10. Львів Регулювання відсутнє

Не визначено

11. Луцьк Регулювання відсутнє

5

12. Миколаїв Регулювання відсутнє

Не визначено

13. Одеса Регулювання відсутнє

10

14. Полтава Регулювання відсутнє

10

15. Рівне Регулювання відсутнє

1000

16. Суми 1. Загальні збори членів територіальної громади;

2. Рішення громадських слухань

3. Група членів територіальної громади за власною ініціативою

7

17. Тернопіль Регулювання відсутнє

18. Харків Збори громадян за участі не менше 25 членів територіальної громади

10

19. Херсон На установчих зборах ініціативної групи

500

20. Хмельницький Регулювання відсутнє

Не визначено

21. Черкаси 1. Збори громадян за місцем проживання

2. Рішення громадських слухань

3. Група членів територіальної громади за власною ініціативою

7

22. Чернівці Регулювання відсутнє

500

23. Чернігів Регулювання відсутнє

Не визначено

24. Сімферополь 1. Загальні збори громадян за місцем проживання

2. Рішення громадських слухань

3. Рішення органу самоорганізації населення

4. Збори (конференція) об’єднання громадян, легалізованого в законному порядку виконавчим комітетом міської, районної в місті ради

5. Загальні збори трудового колективу підприємств, організацій, установ

20

Відповідно до наведених у Таблиці 6 даних, членам територіальних громад надаються досить широкі можливості для створення ініціативних груп. Найбільш поширеними механізмами створення ініціативної групи є рішення громадських слухань, збори членів територіальної громади, та створення ініціативної групи членами територіальної громади за власною ініціативою. Серед інших механізмів, нормативно-правові акти визначають можливість створення ініціативних груп органами самоорганізації населення, зборами об’єднань громадян, загальними зборами трудового колективу підприємств, установ, організацій.

Нормативно-правові актив міст Вінниці, Сум та Черкас передбачають проведення загальних зборів громадян за місцем проживання для створення ініціативної групи. Проте загальні збори громадян визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» як окремий механізм участі громадян у житті громади і мають перед собою окремі завдання та різний рівень залучення членів громади. У зв’язку з цим місцевим радам необхідно розділяти два зазначені механізми участі громадян – місцеві ініціативи і загальні збори громадян.

Проте створення ініціативної групи передбачає необхідність оформлення відповідних документів про створення групи, а також надсилання окремих документів до органів місцевого самоврядування, що створює додаткові перешкоди членам громади для внесення місцевої ініціативи.

***

Рекомендації

Місцевим радам необхідно максимально спростити процедуру ініціювання та подання місцевої ініціативи на розгляд ради і не створювати додаткових кроків, які необхідно зробити ініціаторам для подання місцевої ініціативи. Зокрема, варто скасувати окрему процедуру створення чи обрання ініціативної групи, а визначення членів ініціативної групи слід віднести до компетенції ініціаторів внесення місцевої ініціативи – членів територіальної громади, громадського об’єднання, благодійної організації, ОСН, ОСББ.

Ініціатори внесення місцевої ініціативи визначають членів ініціативної групи та покладають на них відповідальність підготовки, подання та представлення у раді питань, що вносяться у порядку місцевої ініціативи. Крім цього, ініціатори визначають уповноваженого представника ініціативної групи як особи, яка буде підтримувати зв’язок з органами місцевого самоврядування у процесі підготовки місцевої ініціативи до розгляду у раді.

Кількість членів ініціативної групи

Відповідно до наведених у Таблиці 3, у більшості обласних центрів кількість членів ініціативної групи встановлюється у розмірі 5 – 10 осіб. Відповідна кількість є прийнятною з точки зору ефективного та компетентного процесу ухвалення рішень, а також спроможності групи ефективно представляти подану місцеву ініціативу у раді.

Дещо інакше картина виглядає у статутах територіальних громад міст Рівне, Херсон, Чернівці, Запоріжжя та Дніпропетровськ. Зокрема, у статуті міста Рівне зазначається, що суб’єктом місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської територіальної громади чисельністю не менше 1000 осіб. Статут міста Херсон визначає реалізацію місцевої ініціативи через ініціативні групи, які складаються у кількості не менше 500 громадян. Відповідну кількість членів групи встановлює також статут міста Чернівці. Нормативно-правові акти міст Запоріжжя та Дніпропетровську визначають чисельність ініціативної групи не менше 250 членів територіальної громади.

Встановлення відповідних кількісних бар’єрів щодо створення ініціативної групи встановлює значні перешкоди для реалізації членами територіальної громади права на місцеву ініціативу, адже буде достатньо складно створити ініціативну групу у кількості 1000 членів. Крім цього, значна кількість членів ініціативної групи просто унеможливить роботу групи над питаннями, що вносяться у порядку місцевої ініціативи, зокрема через неможливість налагодження ефективної комунікації між членами ініціативної групи та ухвалення консенсусних рішень.

***

Рекомендації

Оскільки громадська підтримка місцевої ініціативи підтверджується не кількістю членів ініціативної групи, а шляхом збору підписів членів територіальної громади, в нормативно-правових актах слід скасувати будь-які кількісні бар’єри для створення ініціативної групи. Рішення щодо кількості членів ініціативної групи та її персонального складу слід віднести до компетенції ініціаторів внесення місцевої ініціативи.

Повідомлення про створення ініціативної групи.

У 11 з 24 обласних центрів України, нормативно-правові акти містять вимоги щодо необхідність попереднього повідомлення місцевої ради про створення ініціативної групи. Відповідні вимоги містяться в актах міст Вінниця, Луцьк, Донецьк, Одеса, Полтава, Суми, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси та Сімферополь.

Більшість нормативно-правових актів зазначених міст містять чіткий перелік документів, що подаються до місцевої ради для повідомлення про створення ініціативної (Таблиця 7 )

 

Таблиця 7. Документи, що подаються до місцевої ради для повідомлення про створення ініціативної групи

Перелік документів

1. Повідомлення про створення ініціативної групи, в якому зазначається:

– прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані членів ініціативної групи;

– мета створення ініціативної групи;

– місце і час проведення зборів громадян для ініціювання розгляду питань у міській раді, 

   або інформація про час збору підписів на підтримку місцевої ініціативи;

– повідомлення підписується всіма членами ініціативної групи.

 

2. Проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, у разі його відсутності – чітко сформульовані питання, що виносяться шляхом місцевої ініціативи.

 

3. У випадку створення ініціативної групи зборами громадян, рішенням громадських слухань, членами громадської організації чи органом самоорганізації населення, до заяви про створення ініціативної групи додається витяг з протоколу проведення відповідних зборів, а також протокол реєстрації учасників зборів з особистими даними та підписами учасників зборів (конференцій).

Документи, що визначають порядок внесення місцевої ініціативи у містах Донецьк, Херсон і Черкаси з одного боку містять вимоги попереднього повідомлення відповідних рад про створення ініціативних групи з питань місцевої ініціативи, проте з іншого боку не визначають переліку документів, які необхідно подати до місцевої ради, таким чином створюється правовий вакуум, коли існує вимога повідомити, проте не регламентовано процедуру повідомлення та не визначено перелік документів.

Крім цього, деякі положення про місцеві ініціативи обласних центрів України встановлюють часові рамки для подання повідомлення про створення ініціативної групи. Зокрема, міста Черкаси та Суми визначають 5 денний термін для подання повідомлення про створення ініціативної групи.

У місті Одеса передбачено подання повідомлення про створенні ініціативної групи разом з документами місцевої ініціативи – проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, пояснювальну записку до проекту рішення тощо. Після отримання відповідних документів, апарат міської ради здійснює перевірку поданих документів на відповідність вимогам статуту. У разі відповідності отриманих документів встановленим вимогам, протягом 20 робочих днів уповноваженій особі ініціативної групи надається зразок підписного листа з супровідним листом для збору підписів на підтримку місцевої ініціативу. У випадку невідповідності встановленим вимогам, подані документи у зазначений термін повертаються ініціативний групі з відповідним обґрунтуванням. Така процедура дозволяє Одеській міській раді заблокувати розгляд місцевої ініціативи без її винесення на розгляд місцевої ради.

Таким чином, статути міст та положення про місцеві ініціативи встановлюють додатковий бар’єр у вигляді попереднього повідомлення ради про створення ініціативної групи, що передбачає також реєстрацію або відмову у реєстрації ініціативної групи. Відповідний порядок дозволяє органам місцевого самоврядування заблокувати рішення членів територіальної громади про внесення місцевої ініціативи ще на підготовчому етапі.

***

Рекомендації

Пропонуємо скасувати процедуру попереднього повідомлення про створення ініціативної групи. Персональний та кількісний склад ініціативної групи повинен визначатися ініціаторами внесення місцевої ініціативи, про що зазначається у повідомленні про внесення місцевої ініціативи.

Кількість підписів членів громади, необхідних для внесення місцевої ініціативи.

У зв’язку з тим, що питання місцевої ініціативи, затверджені рішенням міської ради, зачіпають колективні інтереси різних суспільних груп, ініціаторам внесення місцевої ініціативи необхідно підтвердити їх громадську підтримку. Найбільш прийнятним способом підтвердження підтримки місцевої ініціативи є збір визначеної кількості підписів членів територіальної громади.

Варто зауважити, що у більшості обласних центрів України немає окремо встановленої вимоги щодо подання повідомлення про початок збору підписів на підтримку місцевої ініціативи. Нормативно-правові акти міст Донецька, Сум, Харкова та Черкас зазначають, що початок збору підписів розпочинається з дня подання повідомлення до міської ради про створення ініціативної групи та намір провести місцеву ініціативу. Положення інших міст обласних центрів не містять жодних вимог щодо попереднього повідомлення про початок збору підпису.

Докладний аналіз вимог щодо кількості підписів, необхідних для підтримки внесення місцевої ініціативи наведеного у Таблиці 5.

Таблиця 8. Кількість підписів для внесення місцевої ініціативи.

Місто

Кількість підписів

Термін збору

Термін подання місцевої ініціативи

1. Вінниця Статут міста – 250 Положення – 50 Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
2. Дніпропетровськ 250 Регулювання відсутнє 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою про внесення місцевої ініціативи
3. Донецьк 1000 60 календарних днів 70 календарних днів з моменту подання повідомлення про створення ініціативної групи
4. Житомир Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
5. Запоріжжя 250 Регулювання відсутнє 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою про внесення місцевої ініціативи
6. Івано-Франківськ 10% членів громади з право голосу

(18,2  тис. підп.)

Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
7. Київ 1000 Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
8. Кіровоград 10% членів громади з правом голосу

(19,9  тис. підп.)

Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
9. Луганськ Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
10. Львів 10 000 Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
11. Луцьк 30 Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
12. Миколаїв Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
13. Одеса 5 000 3 місяці 3 місяці
14. Полтава Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
15. Рівне 5 000 Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
16. Суми 25 20 календарних днів 30 календарних днів з дня передачі повідомлення про створення ініціативної групи
17. Тернопіль Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
18. Харків 10 000 28 календарних днів 28 календарних днів
19. Херсон 500 Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
20. Хмельницький 30 10 календарних днів 10 календарних днів з дня реєстрації повідомлення про створення в ініціативної групи
21. Черкаси 50 20 календарних днів Регулювання відсутнє
22. Чернівці Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою про внесення місцевої ініціативи
23. Чернігів 10% членів громади

(23,1  тис. підп.)

Регулювання відсутнє Регулювання відсутнє
24. Сімферополь 1% членів громади

(2 857)

Регулювання відсутнє 1 місяць

 

Відповідно до наведених у Таблиці 8 даних, у багатьох обласних центрах України встановлено значні кількісні бар’єри щодо збору підписів. Відповідні бар’єри достатньо ускладнюють реалізацію права на місцеву ініціативу, оскільки зібрати 20 чи навіть 5 тисяч підписів членів територіальної громади ініціативній групі досить складно, незалежно від терміну збору підписів.

У деяких містах передбачено внесення місцевої ініціативи за рішенням загальних зборів громадян або рішенням громадських слухань. Проте Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачено внесення місцевої ініціативи за рішенням загальних зборів чи громадських слухань, оскільки це окремі механізми участі громадян у житті громади, що визначаються окремим статтями Закону.

***

 

Рекомендації

Пропонуємо визначити єдиний спосіб підтвердження громадської підтримки питань, що вносяться у порядку місцевої ініціативи – шляхом збору підписів членів територіальної громади. Визначення кількості підписів, з одного боку повинно бути реалістичним та не перешкоджати праву громадян ініціювати розгляд питань в раді питань, навіть таких, що важливі для однієї вулиці, а з іншого боку – кількість підписів не повинна бути замалою, щоб не знівелювати інструмент місцевої ініціативи. Також важливо не встановлювати кількість підписів у відсотковій величині від кількості членів територіальної громади, оскільки у містах з великою кількістю мешканців, відсоток перетворюється у велику кількість підписів.

Кількість підписів, необхідних для підтримки місцевої ініціативи слід визначати наступним чином:

Таблиця 9. Кількість підписів членів територіальної громади, необхідних для підтримки місцевої ініціативи 

Кількість осіб, що мешкають на території міста (села, селища)

Кількість підписів членів територіальної громади

1000000 і більше

150

500000—1000000

100

100000—500000

50

10000—100000

25

10000 і менше

15

З іншого боку, у випадку якщо ініціаторами внесення місцевої ініціативи є громадські об’єднання,благодійні організації, ОСН, ОСББ, то збір підписів членів громади не потрібно, оскільки відповідні інститути утворюються групами членів територіальної громади.

Проте місцеві ініціативи, подані на розгляд сесії ради, не зачіпають інтереси окремих осіб, а стосуються колективних інтересів різних суспільних груп. У зв’язку з цим, для більшої легітимації, місцеві ініціативи повинні подаватися від не менше трьох передбачених вище інститутів. 

Терміни збору підписів членів громади, необхідних для внесення місцевої ініціативи.

Відповідно до даних, наведених в Таблиці8, більшість нормативно-правових актів міст встановлюють термін у діапазоні від 10 календарних днів до 3 місяців. Проте деякі положення, встановлюючи досить великі кількісні бар’єри, визначають термін збору підписів у діапазоні від 1 до 2 місяців.

Зокрема, відповідно до п. 8 Положення «Про місцеві ініціативи в місті Харкові», кількість підписів, необхідних для реєстрації місцевої ініціативи, що вноситься на розгляд міської ради, становить не менше 10 000 підписів, а термін збору підписів не може перевищувати 28 днів. У випадку недотримання встановленого терміну, місцева ініціатива розглядається відповідною радою як колективне звернення громадян. У місті Одеса, для збору 5 000 підписів встановлюється термін 3 місяці з часу подання повідомлення про намір внесення місцевої ініціативи. У той час, як в місті Донецьк для збору 1000 підписів встановлено 60 календарних днів.

З іншого боку, у нормативно-правових актах деяких міст немає жодних обмежень щодо терміну збору підписів на підтримку місцевої ініціативи. Проте встановлюються часові рамки щодо подання місцевої ініціативи з часу реєстрації повідомлення про створення ініціативної групи, тим самим встановлюється і термін для підготовки всіх необхідних документів та збору встановленої кількості підписів на підтримку місцевої ініціативи. Зокрема, нормативно-правові акти міст Дніпропетровська, Запоріжжя та Сімферополя визначають кінцеві терміни для подання всіх необхідних документів для реєстрації місцевої ініціативи відповідною міською радою. Скажімо, статут територіальної громади міста Сімферополь не визначає терміни збору підписів, проте повний пакет документів, включно з 2 863 підписами членів територіальної громади повинен бути подані до місцевої ради протягом 1 місяця з дня подання повідомлення про створення ініціативної групи.

***

Рекомендації

Пропонуємо скасувати вимоги щодо термінів збору підписів членів територіальної громади. Підписні листа з підписами членів громади подаються до місцевої ради разом з повідомленням про внесення проекту рішення або питань для розгляду на засіданні ради.

Форми підписних листів. 

Збір підписів членів територіальної громади на підтримку місцевої ініціативи відбувається на підписних листах. У підписних листах зазначається необхідна інформація для підтвердження того, що підписи зібрано серед членів територіальної громади.

Відповідно до проведеного аналізу, більшість нормативно-правових актів міст не встановлюють вимог щодо форми підписних листів на підтримку місцевої ініціативи.

Загальні вимоги щодо даних, які повинні містити підписні листи визначають нормативно-правові акти міст Донецька, Львова, Полтави, Сум та Черкас. Передбачено зазначення наступної інформації у підписних листах:

Вимоги до підписних листів

1. прізвище, ім’я, по батькові підписанта;

2. відомості, які можуть довести його належність до відповідної територіальної громади та правоздатність, зокрема це паспортні дані та адреса постійного місця проживання;

3. зазначення дати підписання листа, що свідчить про дотримання терміну збору підписів;

4. наявність на зворотній стороні підписного листа повного тексту місцевої ініціативи чи готового проекту рішення місцевої ради.

Форму підписних листів затверджено тільки у місті Харків як додаток до Положення «Про місцеві ініціативи». Статут територіальної громади міста Одеса визначає, що підписні листи видаються ініціативній групі в апараті міської ради після реєстрації повідомлення про створення ініціативної групи.

***

 

 

Рекомендації

Наведений вище перелік вимог до підписних листів є достатньо вичерпним, та містить всю необхідну інформацію для підтвердження підтримки місцевої ініціативи членами  територіальної громади. Проте з переліку слід виключити дату підписання листа, оскільки терміни збору підписів не встановлюються.

Пропонуємо затвердити як додаток до положення про місцеві ініціативи наступну форму підписних листів:

ПІБ

Рік народження

Адреса реєстрації

Підпис

1.

       

2.

       

       

Затверджена форма листів дозволить уникнути непорозуміння між ініціативної групою та представниками відповідної місцевої ради.

Реєстрація місцевої ініціативи.

У містах Вінниця, Донецьк, Суми і Херсон місцева ініціатива реєструється в секретаріаті міської ради у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів і громадських слухань. У містах Київ, Одеса та Харків місцеві ініціативи подаються до міської ради та реєструються секретарем міської ради.

Натомість у частині нормативно-правових актів міст зазначається, що місцева ініціатива реєструється відділом взаємодії з органами самоорганізації населення – Черкаська міська рада, або ж місцева ініціатива подається на ім’я міського голови – місто Сімферополь.

Не визначено процедуру реєстрації місцевої ініціативи у містах Луцьк, Хмельницький та Чернівці.

Окремо слід виділити процедуру реєстрації місцевої ініціативи Миколаївською міською радою. Статут територіальної громади жодним чином не регламентує процедуру реєстрації, проте згідно регламенту Миколаївської міської ради, місцева ініціатива подається відповідно до Закону України «Про звернення громадян» на ім’я міського голови до канцелярії виконавчого комітету міської ради.

Оскільки відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцева ініціатива підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради, місцевим радам необхідно визначити чітку процедуру реєстрації місцевої ініціативи та процедуру винесення місцевої ініціативи на засідання ради.

***


Рекомендації

Місцевим радам слід визначити відповідальну особу за механізми громадської участі у місті або відповідний структурний підрозділ, які будуть забезпечувати реєстрацію місцевих ініціатив, здійснювати перевірку поданих документів, оприлюднювати всі необхідні документи тощо. Відповідальність за реєстрацію та підготовку місцевої ініціативи до розгляду раду можна покласти також на секретаря місцевої ради.

Місцеві ініціативи повинні реєструватися у окремо створеній Книзі реєстрації загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань.

У Книгу реєстрації повинна вноситися інформація щодо питань, які порушуються у порядку місцевої ініціативи, дату реєстрацію місцевої ініціативи, у випадку відмови у реєстрацію, обов’язково повинні зазначатися причини. Крім цього необхідна зазначати дату розгляду місцевої ініціативи на засіданні ради та ухвалені рішення за результатами такого розгляду.

Перелік документів для реєстрації місцевої ініціативи.

Відповідно до даних дослідження, нормативно-правовим актами міст передбачено внесення місцевої ініціативи у формі:

1. внесення місцевої ініціативи у формі проекту рішення ради;

2. внесення пропозицій про необхідність розгляду питань місцевою радою;

3. внесення проекту рішення ради або пропозиції про необхідність розгляду питань

Проект рішення ради

Внесення місцевої ініціативи у формі проекту рішення ради передбачено у містах Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Луганськ, Одеса, Рівне, Суми, Харків, Херсон, Чернівці, Чернігів, Сімферополь

У випадку внесення місцевої ініціативи у формі проекту, до ради подається текст проекту рішення, а також додаються супровідні документами, що визначаються регламентом місцевої ради – пояснювальна записка, експертні висновки та довідкові матеріали, які мають відношення до питань, що розглядаються тощо.

Варто зауважити, що у деяких містах, якщо реалізація місцевої ініціативи потребує додаткового бюджетного фінансування, то ініціатори внесення місцевої ініціативи зобов’язані також підготувати кошторис витрат і провести необхідні розрахунки. Відповідні норми містять нормативно-правові акти міст Вінниця, Суми і Херсон.

Зокрема Тимчасове положення «Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у місті Вінниці» встановлює вимогу подання до проекту рішення ради кошторису витрат, а якщо реалізація місцевої ініціативи потягне за собою зменшення чи збільшення надходжень до міського бюджету, необхідно надати окремі розрахунки.

Проте необхідність подання бюджетного обґрунтування вимагає від ініціаторів внесення місцевої ініціативи ознайомлення із загальним бюджетним фондом міста чи структурою спеціального фонду бюджету міста, крім цього може виникнути необхідність ознайомлення з державними цільовими програмами тощо. Проте ініціатори не можуть і не повинні володіти всіма бюджетними тонкощами, а також можуть не мати достатньої інформації для складання бюджетних розрахунків. Таким чином, відповідні вимоги ускладнюють реалізацію права на місцеву ініціативу членами територіальної громади. Натомість, готувати відповідне бюджетне обґрунтування варто покласти на відповідний виконавчий орган ради.

Пропозиції про необхідність розгляду питань місцевою радою

Внесення місцевої ініціативи у формі пропозицій про необхідність розгляду питань міською радою передбачено у містах Івано-Франківськ, Київ, Львів, Полтава, Хмельницький і Черкаси.

Відповідна форма внесення ініціативи значно спрощує членам територіальної громади реалізувати право на місцеву ініціативу, адже підготовка проекту рішення покладається на виконавчі органи відповідної міської ради та постійні депутатські комісії. Проте необхідно також передбачити можливість внесення членами територіальної громади проекту рішення ради, оскільки члени громади у такому випадку можуть подати на розгляд ради готовий механізм вирішення проблеми, який вважатимуть найбільш ефективним.

Проект рішення або пропозиції про необхідність розгляду питань

Внесення місцевої ініціативи у формі проекту рішення або пропозицій про необхідність розгляду питань передбачено у містах Вінниця, Луцьк, Миколаїв.

Зокрема, статут територіальної громади міста Луцьк передбачає подання до міської ради місцевої ініціативи у двох формах: викладені у письмовій формі пропозиції про необхідність розгляду певних питань або подання підготовленого проекту нормативно-правового акту з питань, що відносяться до повноважень Луцької міської ради.

Відповідні норми передбачені також статутом територіальної громади міста Миколаїв. Проте регламент Миколаївської міської ради зазначає, що питання (пропозиції), які виносяться у порядку місцевої ініціативи, повинні відповідати вимогам письмових документів, передбачених Законом України «Про звернення громадян» та подаватися на ім’я міського голови. Проте не визначено процедуру подальшого розгляду місцевої ініціативи та порядку винесення на розгляд ради. У такому випадку місцева ініціатива буде зареєстрована як загальна вхідна кореспонденція місцевої ради, що створює ризик не розгляду поданої місцевої ініціативи або ж розгляду у порядку та терміни, передбачених Законом України «Про звернення громадян».

У місті Вінниця статутом територіальної громади передбачено необхідність подання проекту із супровідними документами відповідно до вимог регламенту. Проте окреме положення про місцеві ініціативи передбачає можливість внесення місцевої ініціативи у формі пояснювальної записки. У такому випадку члени громади міста Вінниця можуть підготувати та вносити до ради проект рішення або пояснювальну записку, у якій чітко визначити проблемні питання місцевого значення, що потребують вирішення.

***

Рекомендації

Місцевим радам варто передбачити можливість внесення у порядку місцевої проект рішення ради або ж внесення питань для розгляду на засіданні ради.

У випадку внесення питань для розгляду, виконавчі органи місцевої ради можуть підготувати проект рішення ради на основі поданих питань та з урахуванням пропозицій ініціаторів внесення місцевої ініціативи, або ж місцева рада може розглянути подані питання на пленарному засіданні сесії ради та ухвалити рішення за результатами розгляду.

У випадку внесення проекту рішення у порядку місцевої, місцева рада розглядає подані документи відповідно до вимог, передбачених регламентом ради.

Для внесення місцевої ініціативи, до місцевої ради подається такий перелік документів:

1. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи

2. Проект рішення ради і/або перелік чітко сформульованих питань для розгляду на засіданні ради

3. Підписи членів територіальної громади, зібрані на підписних листах (у випадку внесення місцевої

ініціативи безпосередньо членами територіальної громади)

У повідомленні про внесення місцевої ініціативи зазначається перелік чітко сформульованих питань для розгляду на відкритому засіданні ради та/або назва проекту рішення ради. Крім цього повідомляється прізвища, імена і по-батькові, адреси проживання та контакти членів ініціативної групи. Задля налагодження ефективної комунікації з місцевою радою у процесі роботи над місцевою ініціативною, у повідомленні також слід зазначити дані з контактами уповноваженого представника ініціативної групи.

З переліку вимог до документів місцевим радам слід виключити необхідність подання бюджетного або іншого фінансового обґрунтування. Відповідальність за підготовку відповідних фінансових документів слід покласти на відповідні виконавчі органи ради.

Крім цього, до місцевої ради у порядку місцевої ініціативи можуть вноситися проекти регуляторних актів. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», стосовно кожного регуляторного акту готується аналіз регуляторного впливу. Відповідальність за підготовку відповідного аналіз слід також покласти на виконавчі органи ради.

Підстави щодо відмови в реєстрації місцевої ініціативи.

Підстави щодо відмови у реєстрації місцевої ініціативи та відправлення поданих документів на доопрацювання визначено у містах Вінниця, Донецьк, Луганськ, Одеса, Харків та Сімферополь.

Серед основних підстав відмови у реєстрації місцевої ініціативи варто виділити такі:

– предмет місцевої ініціативи не належить до відання органів місцевого самоврядування;

– неналежне оформлення документів місцевої ініціативи (відсутність необхідних даних у підписних листах щодо осіб, які поставили підписи на підтримку місцевої ініціативи, відсутності підписів членів ініціативної групи, які збирають підписи, неналежна кількість членів ініціативної групи);

– місцева ініціатива внесена ініціаторами, що не передбачені відповідними нормативно-правовими актами про місцеві ініціативи;

– неналежна кількість членів ініціативної групи;

– невідповідність чинному законодавству;

У містах Вінниця, Донецьк та Одеса, нормативно-правові акти, що визначають порядок внесення місцевої ініціативи, у випадку виявлення недоліків у оформленні місцевої ініціативи, передбачають процедуру відправлення документів на доопрацювання і подання до місцевої ради виправлених документів. У такому випадку ініціаторам не потрібно розпочинати процедуру внесення місцевої ініціативи спочатку, а достатньо усунути виявлені недоліки, що були названі місцевою радою.

Проте у містах Луганськ, Харків та Сімферополь, місцева рада здійснює перевірку поданих документів на предмет відповідності всім встановленим вимогам і у випадку виявлень порушень, рада відмовляє ініціаторам у реєстрації місцевої ініціативи. У такому випадку ініціативна група проводить процедуру внесення місцевої ініціативи спочатку.

Зокрема, Положення «Про місцеві ініціативи в місті Харкові» визначає, що у випадку виявлення порушень щодо оформлення документів, ініціативній групі відмовляється у проведенні реєстрації місцевої ініціативи. У такому випадку, ініціативна група проводить процедуру внесення місцевої ініціативи спочатку. Підставами для відмови в реєстрації в місті Харкові є: неналежна кількість учасників зборів, на яких обрано ініціативну групу, порушення порядку їх проведення, неналежна кількість членів ініціативної групи, неповноважні представники ініціативної групи та недостатня кількість підтримуючих голосів та інші порушення.

Відповідні умови щодо не реєстрації місцевої ініціативи надає можливість місцевим радам заблокувати процес внесення місцевої ініціативи вже на початку її ініціювання, оскільки підставою для відмови у реєстрації може бути навіть незначне порушення на підписних листах.

У містах Луганськ ініціаторам відмовляється у розгляді місцевої ініціативи, якщо питання не віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування або не відповідають чинному законодавству України. Проте норма не відповідності чинному законодавству є достатньо широкою, що дозволить місцевим радам можливість заблокувати розгляд неприйнятної для ради місцевої ініціативи.

***

Рекомендації

Місцева ініціатива не може бути відхилена з причин її неналежного оформлення і відправлена на повторне внесення місцевої ініціативи, що передбачає повторне визначення ініціативної групи, збір підписів тощо.

Рекомендуємо визначити виключні підстави для відмови у розгляді місцевої ініціативи, а саме:

1. предмет місцевої ініціативи відноситься до відання органів державної влади або інших органів місцевого самоврядування;

2. місцева ініціатива внесена ініціаторами, не передбаченими положенням про місцеві ініціативи;

Місцевим радам необхідно також встановити чіткі терміни перевірки поданих документів, щоб розгляд місцевої ініціативи не був відкладений на довгий період. Пропонуємо, щоб перевірка документів здійснювалася протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи


Процедура розгляду місцевої ініціативи.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцева   ініціатива,   внесена   на   розгляд   ради    у встановленому   порядку,   підлягає   обов’язковому   розгляду  на відкритому засіданні ради за участю членів  ініціативної  групи  з питань місцевої ініціативи.

Розгляд місцевої ініціативи відбувається відповідно до вимог регламенту ради, який визначає порядок розгляду проектів рішень. Результатом такого розгляду є винесення місцевої ініціативи на голосування та прийняття ухвалення відповідного рішення – прийняти проект рішення, відхилити, відправити на доопрацювання тощо.

Натомість деякі акти місцевих рад встановлюють додаткові обмеження щодо винесення місцевих ініціатив на розгляд сесії ради, оскільки передбачають можливість визнання недоцільності розгляду у раді питань, внесених в порядку місцевої ініціативи. Відповідні норми суперечать ч. 3 ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зокрема, відповідно до нормативно-правових актів міст Вінниця та Суми, міський голова може створити профільну робочу групу з підготовки до розгляду на сесії ради питань, що були внесені в порядку місцевої ініціативи. До складу такої робочої групи включаються працівники апарату відповідної ради, виконавчого комітету, зацікавлені депутати ради та члени ініціативної групи.  Створена робоча група може ухвалити рішення про необхідність розгляду місцевої ініціативи на сесії ради, або ж рішення про недоцільність такого розгляду. За результатами розгляду місцевої ініціативи робочою групою, міський голова видає вмотивоване розпорядження про включення питання до порядку денного чергової сесії ради, або ж про зняття питання з подальшого розгляду. Відповідне розпорядження міського голови у встановлений нормативно-правовим актом термін вручається членам ініціативної групи.

Крім цього, відповідно до регламенту Миколаївської міської ради, міський голова доручає розгляд порушеного в порядку місцевої ініціативи питання профільному заступнику міського голови, до компетенції якого належить питання, або іншій посадовій особі підготовку пропозицій щодо доцільності винесення зазначеного питання на розгляд сесії міської ради. Таким чином, подані у встановленому порядку місцеві ініціативи можуть залишитися без розгляду (недоцільно виносити на розгляд міської ради), що суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якого місцева   ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому   розгляду на відкритому засіданні ради.

Відповідну процедуру розгляду пропозицій містить також регламент Київської міської ради. Зокрема, відповідно до ст. 24 регламенту ради, профільна комісії міської ради, за дорученням секретаря ради, розглядає на своєму засіданні подані пропозиції в порядку місцевої ініціативи за участю членів ініціативної групи. У разі підтримання пропозицій, відповідною комісією готується проект рішення ради або ж ухвалюються рекомендації щодо вирішення порушеного питання. У протилежному випадку, відповідна комісія ради ухвалює рішення про недоцільність підготовки проекту рішення ради з питань, що надійшли в порядку місцевої ініціативи.

В інших обласних центрах України, питання, що були внесені в порядку місцевої ініціативи, розглядаються відповідно до вимог регламент рад.

***


Рекомендації

Місцева ініціатива, подана у встановленому порядку до міської ради та відповідає всім передбаченим вимогам, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні місцевої ради за обов’язкової участі членів територіальної громади. Недоцільність розгляду місцевої ініціативи на засіданні місцевої ради буде порушенням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Місцева ініціатива, внесення у встановленому порядку, повинна бути винесена на розгляд сесії ради відповідно до вимог регламенту для ухвалення відповідного рішення.

Строк внесення місцевої ініціативи на розгляд ради.

Внесена місцева ініціатива підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні місцевої ради за обов’язкової участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Проте нормативно-правові акти міст не встановлюють чітких термінів внесення місцевої ініціативи на розгляд ради.

У більшості випадків, розгляд питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, розглядаються на чергових пленарних засіданнях ради з обов’язковою участю представників ініціативної групи.

Деякі нормативно-правові акти встановлюють часові рамки для ухвалення рішення відповідною міської ради з питань, що були порушені в порядку місцевої ініціативи. Зокрема, відповідно до ст. 71 Статуту територіальної громади міста Черкаси, міська рада протягом двох місяців з дня подання заяви про місцеву ініціативу повинна ухвалити рішення з питань, що були порушені. Аналогічну норму містять також положення про місцеву ініціативу міста Вінниці – протягом 2 місяців з дня подання заяви про місцеву ініціативу.

***

Рекомендації

Пропонуємо включати проект рішення або питання до розгляду, внесених у порядку місцевої ініціативи, до порядку денного найближчої сесії ради. Проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, включається до порядку денного засідання ради незалежно від змісту отриманих висновків від постійних комісій ради.

Результат розгляду місцевої ініціативи.

Відповідно до нормативно-правових актів міст, результатом розгляду місцевої ініціативи може бути прийняття рішення в цілому, відхилення проекту рішення, прийняття його за основу або відправлення на доопрацювання.

Крім зазначених результатів розгляду, деякі нормативно-правові акти місцевих рад передбачають ухвалення альтернативного проекту рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений в порядку місцевої ініціативи, був відхилений на сесії місцевої ради. Зокрема, такі норми містять положення рад Вінниці, Донецька та Харкова. Такими чином, норми зазначених міст, фактично надають право місцевим радам відхилити будь-яке питання, подане в порядку місцевої ініціативи, натомість ухвалити рішення, яке буде прийнятне депутатам ради.

Деякі нормативно-правові акти міст обласних центрів України передбачають процедуру доопрацювання проектів рішень, внесених в порядку місцевої ініціативи. Процедура доопрацювання передбачає спільну роботу постійної депутатської комісії за обов’язкової участі членів ініціативної групи для виправлення всіх поданих зауважень. Узгоджений з ініціативною груп доопрацьований проект рішення виноситься на наступне пленарне засідання відповідної ради. Варто зазначити, що доопрацьований варіант рішення може виноситися на розгляд ради не більше одного разу, а повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається. Зазначену процедуру доопрацювання передбачають положення міст Вінниці, Донецька та Харкова.

Додатково варто зазначити, що частина статутів територіальних громад або положень про місцеві ініціативи передбачають подвійну процедуру розгляду місцевої ініціативи, за якою в разі відхилення місцевої ініціативи, ініціативна група починає збирати більшу кількість підписів громадян на підтримку порушених питань.

Зокрема такі норми містить положення про місцеві ініціативи міста Вінниця, відповідно до яких, якщо ініціативну групу не задовольняє рішення, прийняте радою, ініціативна група протягом перших десяти днів після сесії повідомляє раду про початок збирання підписів на підтримку місцевої ініціативи. Аналогічні положення містять нормативно-правові акти міста Суми,  відповідно до яких протягом перших десяти днів третього місяця з дня подачі заяви, ініціативна група повідомляє раду про початок збирання додаткових підписів на підтримку місцевої ініціативи. Мінімальна кількість підписів, необхідна для продовження процесу місцевої ініціативи, складає 25% від кількості, необхідної для проведення місцевого референдуму у відповідності до чинного законодавства.Не пізніше як на 10 день з дня подачі заяви про місцеву ініціативу скликається спеціальна сесія ради тільки з питання місцевої ініціативи. Схожу процедуру додаткового розгляду місцевої ініціативи передбачає положення міста Черкаси.

У випадку не згоди ініціативної групи з рішенням позачергової сесії ради з питань місцевої ініціативи, члени територіальної громади міст Вінниця та Сум, для розгляду питань можуть розпочати процедуру проведення місцевого референдуму у відповідності до чинного законодавства.

***

Рекомендації

Пропонуємо визначити такі можливі результати розгляду проекту рішення, внесеного у порядку місцевої ініціативи, на пленарному засідання сесії ради:

Результат розгляду

1.

Прийняти проект рішення

2.

Відхилити проект рішення

3.

відправити проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання

4.

Міська рада може розглянути власний альтернативний проект рішення з питання місцевої ініціативи, виключно після розгляду проекту, поданого у порядку місцевої ініціативи

У випадку ухвалення рішення про доопрацювання, проект рішення доопрацьовується за обов’язкової участі ініціативної групи, з обов’язковим винесенням узгодженого із членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення на наступну найближчу чергову сесію ради. Рішення про доопрацювання може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

За результатами розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи, рада ухвалює рішення.

Участь членів ініціативної групи у розгляді місцевої ініціативи.

Під час розгляду місцевої ініціативи на пленарному засіданні сесії ради необхідно передбачити можливість участі членів ініціативної групи. Ініціативна група повинна мати право на виступ перед депутатами з доповіддю щодо питань місцевої ініціативи, а також брати участь в обговорення та відповідати на питання депутатів.

Участь членів ініціативної групи у засіданні ради з правом виступу передбачено у містах Донецьк, Харків, Херсон та Черкаси.

Положення актів міст Донецьк та Харкова гарантують участь у роботі засідання ради під час розгляду місцевої ініціативи всім представникам ініціативної групи та право одному з представників ініціативної групи виступити на засіданнях комісії і пленарному засідання ради з доповіддю щодо місцевої ініціативи та відповідати на питання депутатів відповідно до регламенту ради. Крім цього, давати відповіді на поставлення питання можуть також інші члени ініціативної групи, що присутні на засіданні ради. Присутні члени ініціативної групи також можуть брати участь в обговоренні та вносити пропозиції до проекту рішення по питанню місцевої ініціативи в порядку, встановленому регламентом ради.

У місті Херсон передбачено участь у пленарному засіданні міської ради тільки 5 представникам ініціативної групи, з яких одному гарантується право на виступ із доповіддю. З іншого боку, обмеження кількості представників до 5 є логічним, оскільки кількість членів для створення група повинна бути менше 500 представників громади.

Статут територіальної громади міста Одеса в частині місцевих ініціатив передбачає участь представників від ініціативної групи, проте тільки з правом дорадчого голосу.

Решта міст обласних центрів України не передбачають можливостей виступу представникам ініціативної групи, регламентуючи тільки, що місцева ініціатива розглядається на засіданні сесії ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

***

Рекомендації

Місцева ініціатива повинна розглядатися на засіданні ради за обов’язкової участі членів ініціативної групи.

Необхідно передбачити одному з представників ініціативної групи право на виступ з доповіддю щодо місцевої ініціативи на засіданнях комісії та пленарному засіданні сесії ради, а також відповідати на запитання депутатів ради згідно з регламентом ради. Відповідати на питання ради мають право також інші представники ініціативної групи, що присутні в залі засідань. 

Оприлюднення рішення ради з питань місцевої ініціативи.

Нормативно-правові акти більшості міст не встановлюють окремих норм щодо оприлюднення рішень ради, прийнятих за результатами розгляду місцевих ініціатив. Рішення оприлюднюються у терміни та у спосіб, встановлені відповідною місцевою радою.

Частина нормативно-правових актів міст встановлюють тільки терміни оприлюднення рішень. Встановлені терміни у більшості випадків варіюються в діапазоні від 10 до 25 днів. Зокрема у міст Дніпропетровськ – 25 днів після прийняття рішення, Кіровоград – 10 днів, Львів – 10 днів, Полтава – 10 днів, Харків – 10 днів, Хмельницький – 10 днів, Чернігів – 10 днів.

Чіткіший порядок оприлюднення рішень, прийнятих за результатом розгляду місцевих ініціатив, встановлюється нормативно-правовими актами міст Вінниці, Луцька, Донецька та Запоріжжя. Зокрема, положення зазначених міст передбачають оприлюднення рішень у засобах масової інформації, офіційних виданнях місцевої ради, а також надсилання копії рішення членам ініціативної групи. Така процедура дозволяє більш широко ознайомити з результатами розгляду місцевої ініціативи територіальну громаду загалом, та членів ініціативної групи зокрема.

***

Рекомендації

Необхідно передбачити процедуру безпосереднього повідомлення членів ініціативної групи про будь-яке ухвалене рішення з питань, що було внесене на розгляд у порядку місцевої ініціативи. Ухвалене рішення також необхідно оприлюднювати в засобах масової інформації, інформаційних ресурсах місцевої ради або в інший прийнятний спосіб, що встановлюється регламентом ради, з метою широкого інформування членів територіальної ради. Рішення повинні оприлюднюватися у встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк – не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Крім цього, пропонуємо створити на сайтах місцевих рад окремих розділ «Громадська участь», куди б вносилася інформація про внесення місцевої ініціативи, її реєстрацію та розгляд на засіданні ради, а також інформація про результати такого розгляду.

 

 

 

 

Український незалежний центр політичних досліджень

http://www.ucipr.kiev.ua/publications/pochatok-reformi-mistcevoii-demokratiii

 

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

http://president.gov.ua/content/civil_society.html

http://civil-rada.in.ua/

 

Previous articleПравове регулювання загальних зборів громадян за місцем проживання
Next articleПравове регулювання громадських слухань