Home Новини Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства заклала основи нових практик співпраці...

Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства заклала основи нових практик співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства на основі довіри, консенсусу та відповідальності – Марина Ставнійчук

10
0

318 квітня 2013 року відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. Відкриваючи його, Радник Президента України, голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Марина Ставнійчук, зазначила, що „діяльність  Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства заклала основи нових практик співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства на основі довіри, консенсусу та відповідальності. Ми навчилися працювати разом та пропонувати якісний продукт у вигляді законопроектів, проектів нормативних актів та моделі управлінських рішень, які значно покращують правове поле функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні”.

Реалізація Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства дає конкретні результати у вигляді не лише прийнятих законодавчих актів, які покращують регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства, але і впровадження нових прогресивних практик співучасті влади та громадянського суспільства в виробленні політики.

Марина Ставнійчук також вказала, що презентована Національним інститутом стратегічних досліджень Доповідь про стан громадянського суспільства в Україні дає розгорнуту картину змін, які відбуваються в суспільстві та окреслює основні напрямки подальшого реформування правової сфери регулювання відносин влада – громадянське суспільство.

 „Не секрет, що рівень взаємодовіри між владою й інститутами громадянського суспільства, підприємцями є настільки  низьким, що призводить до реальної відчуженості замість спільної спроможності і спільної відповідальності. На такий стан суспільства накладається  несформована громадянська, правова культура, низький рівень усвідомлення громадянами механізмів демократії участі та необхідності самоорганізації для вирішення своїх насамперед місцевих проблем. І з огляду на ці ризики мені здається, що ми повинні дивитись на проблеми участі громадян у врядуванні системно і комплексно. Демократія участі є саме тим інструментом, який повинен сприяти розвитку існуючих кращих практик безпосередньої і представницької демократії”, – зазначила Марина Ставнійчук.

Радник Президента України також зазначила, що Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства звернулася до Президента України із пропозицією визначити Доповідь щодо стану розвитку громадянського суспільства в Україні як додаток до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Марина Ставнійчук проінформувала учасників засідання Координаційної ради з питань громадянського суспільства про те, що на виконання підпункту 2 пункту 3 Положення про Координаційну раду з урахуванням пропозицій державних органів, інститутів громадянського суспільства підготовлено проект Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, який зараз перебуває на опрацюванні в Адміністрації Президента України для видання відповідного Указу Президента України.

Проект Плану містить заходи щодо забезпечення за участю Координаційної ради супроводження законопроектів зокрема про свободу мирних зібрань, місцевий референдум тощо. Також йдеться про законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення механізму забезпечення гарантій залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування, Закону України «Про органи самоорганізації населення» щодо вдосконалення правового регулювання процедур проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення та ін.