Home Новини Інформація про виконання Державною реєстраційною службою та реєстраційними службами територіальних органів юстиції...

Інформація про виконання Державною реєстраційною службою та реєстраційними службами територіальних органів юстиції Закону України «Про громадські об’єднання» у січні-березні 2013 року

13
0

О.М.СЕМЬОРКІНА – Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств Державної реєстраційної служби України.

2Закон України «Про громадські об’єднання» є якісним процедурним документом в частині адміністративних процедур реєстрації, акредитації тощо.

Законом розмежовано повноваження органів реєстрації:

– компетенція реєстраційних служб міських, міськрайонних, міжрайонних, районних у містах управлінь юстиції за місцезнаходженням громадських об’єднань – первинна реєстрація (прийняття повідомлення про утворення), прийняття повідомлення про зміни до статуту, місцезнаходження, складу керівних органів громадських об’єднань, їх припинення, видача дублікатів оригіналів документів;

– компетенція центрального органу виконавчої влади Укрдержреєстру – підтвердження всеукраїнського статусу громадських об’єднань, реєстрація їх символіки, акредитація в Україні відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій.

Крім того, Укрдержреєстром, реєстраційними службами головних управлінь юстиції в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі забезпечується виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону, а саме: пересилка реєстраційних справ громадських об’єднань, що легалізовані до 1 січня 2013 року, до реєстраційних служб за місцезнаходженням цих об’єднань, для проведення подальших реєстраційних дій.

На виконання згаданих повноважень:

зареєстровано громадських об’єднань та прийнято повідомлень про їх утворення – 463 (станом на 1 квітня 2013 року). Найбільше – у місті Києві, Львівській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях, місті Севастополі та Автономній Республіці Крим. За дорученням Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, з 1 січня 2013 року ведеться моніторинг виконання органами реєстрації положень Закону;

підтверджено всеукраїнський статус 3 (трьох) громадських об’єднань, що зареєстровані до 01.01.2013, 4  (чотирьох) –  зареєстрованих до 01.01.2013;

зареєстровано символік   3  (трьох) громадських об’єднань;

про акредитацію в Україні відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій рішення не приймались.

Укрдержреєстром переслано органам реєстрації за місцезнаходженням громадських об’єднань, зареєстрованих до 01.01.2013, 215 реєстраційних справ. (Для інформації: усього на 01.01.2013 у Реєстрі об’єднань громадян 3 599 зареєстрованих громадських об’єднань з всеукраїнським та міжнародним статусом та 397 всеукраїнських громадських об’єднань, легалізованих шляхом повідомлення про заснування. З них реєстраційні справи 2 830 організацій будуть переслані до органів реєстрації районів міста Києва).

У 2012 році з метою професійної підготовки спеціалістів органів реєстрації до впровадження Закону та інформування громадських організацій про новели Закону, протягом листопада-грудня Укрдержреєстром спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Громадською радою при Укрдержреєстрі  проведені міжрегіональні семінари-тренінги з питань застосування Закону України «Про громадські об’єднання».

Планується продовження у 2013 році правоосвітніх заходів: спільно з Координатором проектів ОБСЄ, Громадською радою і Методичною радою з питань реєстрації громадських об’єднань при Укрдержреєстрі продовжується проведення міжрегіональних семінарів-тренінгів; у вересні буде проведена Четверта Міжнародна наукова конференція «Розвиток громадянського суспільства: духовність і право» за співорганізацією автора ідеї проведення конференції – Міжнародної наукової громадської організації «Міжнародна Академія духовних наук», інших організацій, зокрема, Міжнародної громадської організації «Ми Українці» за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Укрдержреєстром спільно з Координатором проектів ОБСЄ заплановано видання друкованих методичних та інформаційних матеріалів про основні положення Закону, рекомендовані громадянам кроки для реалізації їх прав на свободу об’єднання.

На сайті Державної реєстраційної служби створена спеціальна рубрика Закону України «Про громадські об’єднання», у якій крім текстів нормативно-правових актів розміщено відповіді на найпоширеніші питання, роз’яснення та інформаційні листи Укрдержреєстру з питань застосування Закону, форми і зразки документів та матеріали діяльності Методичної ради з питань реєстрації громадських об’єднань (http://www.drsu.gov.ua/show/10147).

  Державна реєстраційна служба узагальнює проблемні питання застосування Закону.

Крім запитів на роз’яснення норм Закону, надходять звернення всеукраїнських організацій ветеранів, чорнобильців та інвалідів, зареєстрованих у 90-х роках, про проблеми у реалізації норм Закону в частині припинення діяльності місцевих осередків. Кожна з таких організацій налічує більше тисячі місцевих осередків зі статусом юридичної особи, для припинення яких слід утворювати тисячі ліквідаційних комісій та, фактично, припиняти статутну діяльність на період завершення ліквідаційних процесів. Доцільність врегулювання цього питання Законом має бути визначена самими громадськими організаціями.

Законом не врегульовані питання діяльності (проведення змін керівництва та місцезнаходження) місцевих осередків зі статусом юридичної особи, до приведення їх статусу у відповідність до цього Закону. Наразі це питання опрацьовується з Міністерством юстиції України.

Професійними спілками порушується питання сфери застосування Закону, адже до 01.01.2013 року органи легалізації, експортуючи документи профспілок, керувались, у тому числі нормами Закону України «Про об’єднання громадян». Це питання буде вирішено прийняттям закону про внесення змін до деяких законів з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання». Питання також опрацьовується в комплексі зі змінами до законів, які підготовлені Укрдержреєстром на виконання Закону України «Про адміністративні послуги».

Previous articleСтан розробки та ухвалення регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства
Next articleЩодо стану реалізації Закону України «Про громадські об’єднання»