Home Новини Громадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення

Громадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення

26
0

29-30 вересня 2012 року у Львові відбулася Сьома Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Громадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення».

Організатори Конференції – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» та її львівський партнер ? громадська організація «Інформаційно-правовий центр «Наше право». Конференцію проведено в рамках проекту “Житлово-комунальні послуги – під контроль громадськості”, який реалізується за підтримки Pact Inc., Фонду Східна Європа та Міжнародного фонду «Відродження».

Учасники конференції – науковці, керівники органів самоорганізації населення, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з усіх регіонів України.

Відкриваючи Конференцію, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», член Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України Андрій КРУПНИК повідомив, що ця сьома всеукраїнська конференція з питань самоорганізації населення є найбільшою за географією представництва та за конкурсом по відбору учасників.

А. Крупник нагадав, що кожний такий всеукраїнський форум самоорганізації присвячується конкретній темі. Сьогодні однією з таких найбільш актуальних соціальних проблем в Україні залишається низька якість та неналежна організація забезпечення населення житлово-комунальними послугами (ЖКП). Тому головне завдання конференції – визначити шляхи покращення стану справ у цій життєво важливій сфері на основі включення в даний процес найбільш активної і відповідальної громадськості.

Учасників конференції привітав Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, який висловив задоволення, що Всеукраїнська конференція учасників руху самоорганізації населення відбувається саме у місті Львові, славного своєю історію цього руху. Він підкреслив, що сьогодні без реальної, зацікавленої участі громадськості в управлінні місцевими справами, без її співпраці із органами місцевого самоврядування неможливо вирішити будь-яку суспільно важливу проблему на благо територіальній громаді.

А. Садовий обіцяв надати всілякої підтримки ініціативам львівської громадськості, шляхом створення сприятливих умов для розвитку в місті самоорганізації населення.

Директор Програми «Громадянське суспільство та належне врядування» Міжнародного фонду “Відродження”, член Конституційної Асамблеї Олексій ОРЛОВСЬКИЙ, який є одним із фундаторів новітнього руху самоорганізації в Україні, підкреслив, що і Фонд, і очолювана ним Програма виходять із того, що саме самоорганізація населення є основою успішного розвитку в нашій країні громадянського суспільства. Це, так би мовити, «кореневище демократії».

Тому останнім часом значні ресурси технічної допомоги спрямовуються цим та іншими міжнародними донорами саме на розвиток самоорганізації. Але реальні зрушення у цій сфері можливі лише за умови цілеспрямованої підтримки створення і діяльності органів самоорганізації населення з боку місцевих рад та їх виконавчих органів.

Визначальну роль самоорганізації населення у реалізації державної політики, спрямованої на розширення участі громадськості в управлінні місцевим справами, відмітив у своєму виступі один із організаторів конференції, фундатор громадської організації «Інформаційно-правовий центр «Наше право» Ярослав ЖУКРОВСЬКИЙ.

Він подякував керівництву та експертам Асоціації за активну участь у діяльності Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства та Конституційної Асамблеї Україні, за їх значний творчий внесок у створення законодавчої бази для розвитку в Україні громадянського суспільства в ім'я покращення життя людей.

На розгляд учасників Конференції були винесені результати дослідження стану нормативно-правової бази надання житлово-комунальних послуг та ступеня задоволення споживачів якістю цих послуг, проведеного експертами Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення за участю регіональних партнерських організацій.

В ході пленарних і секційних засідань Конференції були розглянуті дані аналізу чинних нормативно-правих актів центральних органів виконавчої влади, які регулюють питання надання ЖКП, на предмет наявності в них норм, що забезпечують можливість громадськості впливати на якість та контролювати організацію надання ЖКП на усіх стадіях цього процесу.

В результаті фахово-громадського обговорення підготовлених експертами Асоціації на чолі ізЄвгенією АБРАМОВОЮ 20 проектів підзаконних актів, які передбачають внесення змін до чинних НПА, було підтверджено, що ці зміни дійсно створять необ-хідні умови для розширення участі громадськості у забезпеченні належної якості ЖКП.

В ході Конференції було також розглянуто ситуацію з розробкою нової редакції Закону України«Про органи самоорганізації населення», варіант якого, підготовлений фахівцями Асоціації, було схвалено учасниками попередньої конференції, що відбулася у 2011 році в Кіровограді.

Крім того, керівник робочої підгрупи Конституційної Асамблеї України, директор програми „Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду „Відродження” О. Орловський презентував проект Концепції модернізації системи організаційно-правового забезпечення місцевої демократії в Україні, розробленої за участю членів Правління Асоціації А. Крупника та Н. Мішиної. Ця Концепція має стати дороговказом у процесі розробки змін до відповідного розділу Конституції України.

Учасники конференції ухвалили Резолюцію, яка крім оцінки сучасної ситуації у сферах самоорганізації населення та громадського контролю у сфері ЖКГ в Україні, містить конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку цього руху та вирішення за його допомогою найбільш актуальних проблем населення.

В Резолюції Конференції відмічається, що за даними статистики, на 1 липня 2012 року в Україні було зареєстровано більше 1 370 органів самоорганізації населення (ОСНів), а темпи зростання їх загальної кількості виявилися найвищими серед більше ніж 50 видів суб'єктів господарювання в Україні.

Набуває подальшого розвитку співпраця міської влади з ОСНами у вирішенні пріоритетних проблем населення у Києві, Вінниці, Запоріжжі, Луганську, Одесі, Бердянську, Борисполі, Вознесенську, Горлівці, Димитрові та в інших містах України.

Вперше за останнє десятиріччя органи державної влади визнали необхідність удосконалення правого статусу ОСНів на законодавчому рівні. Так, 25 січня 2012 року Президент України доручив Кабінету Міністрів підготувати нову редакцію Закону України “Про органи самоорганізації населення” для внесення на розгляд Верховної Ради.

Аналогічні вимоги містяться також в Указі Президента України від 24 березня 2012 р. № 212/2012 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220-р “Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” та в інших державних актах. Ключові напрямки державної політики щодо ОСНів були визначені також у Посланні Президента України до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році”.

Разом із тим, незважаючи на значний інтерес з боку органів державної влади до процесу удосконалення законодавства з питань самоорганізації населення, на практиці представники органів виконавчої влади, які працюють над текстом законопроекту, взявши за основу проект нової редакції Закону України «Про органи самоорганізації населення», розроблений фахівцями Всеукраїнської асоціації та підтриманий учас-никами Шостої Всеукраїнської конференції, у процесі роботи над цим законопроектом спотворюють його сутність, фактично вбудовуючи ОСНи у вертикаль місцевої влади.

Учасники конференції відмітили, що Асоціація також активізувала роботу з розвитку власної інформаційної мережі. Зокрема, для забезпечення ефективної комунікації членів мережі були створені та активно діють для взаємообміну інформацією: електронна розсилка OSNua на базі Google groups, сторінка Асоціації в мережі Facebook(facebook.com/Associationof SelforganizationAssistance).

Тематичні новини та корисні для громадських активістів ресурси регулярно розміщуються на популярному веб-сайті http://samoorg.com.ua, який модернізовано для покращення комунікацій з користувачами за допомогою інструментів web 2.0.

Асоціацією надана організаційна допомога у створенні мережі інформаційно-ресурсних центрів у регіонах України. Зокрема, такі центри за минулий рік були створені партнерами Асоціації в м. Луганську та в м. Горлівці Донецької області.

Учасники конференції відмітили, що у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ), яке залишається однією з найбільш проблемних соціальних сфер в Україні, неможливо покращити якість надання ЖКП без створення належних умов для всебічного залучення громадян та ОСНів до планування робіт, обґрунтування та встановлення тарифів, контролю за наданням ЖКП, виконанням ремонтних робіт та використання коштів з оплати ЖКП, що дозволить запобігти зловживанням у цій сфері.

Разом із тим через відсутність механізмів реалізації вказаних повноважень громадськості у підзаконних актах Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, громадяни та ОСНи практично не можуть реалізувати ці повноваження.

Аналіз чинних нормативно-правих актів центральних органів виконавчої влади, проведений експертами Всеукраїнської Асоціації, показав, що існуючі законодавчі норми неузгоджені одна з одною, не утворюють єдиної системи та не забезпечують належної законодавчої бази для громадського контролю за якістю ЖКП.

Проведене в регіонах опитування думки громадських експертів стосовно ступеня задоволення споживачів ЖКП якістю послуг свідчить, що переважна більшість жителів незадоволені їх якістю. Повсюдно спостерігається малоефективна реакція посадових осіб та комунальних підприємств на звернення мешканців щодо поліпшення справ у цій сфері. Практично відсутня конструктивна взаємодія між ОСНами та комунальними службами, житлово-експлуатаційними підприємствами та іншими надавачами ЖКП.

Усі ці причини об'єктивного і суб'єктивного характеру гальмують реформування системи надання ЖКП в напрямку більш повного врахування та задоволення інтересів споживачів, перешкоджаючи реалізації державної політики у цій сфері.

Враховуючи викладене, учасники Конференції прийняли такі рекомендації:

1. Підтримати пропозиції Асоціації щодо внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів України, які передбачають залучення органів самоорганізації населення та представників громадськості до здійснення контролю за наданням ЖКП.

2. Рекомендувати керівництву Всеукраїнської асоціації передати доопрацьовані проекти вказаних підзаконних нормативно-правових актів до Кабміну та інших центральних органів виконавчої влади, організувати їх лобіювання із залученням до цього процесу партнерських організацій. Ініціювати проведення відкритого засідання Кабміну з питання комплексного нормативно-правового забезпечення громадського контролю у сфері надання ЖКП.

3. Звернутись до Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України з пропозицією сприяти втіленню у життя згаданих напрацювань Асоціації через розширення участі громадськості в усіх процесах забезпечення населення ЖКП.

4. Повести цілеспрямовану інформаційну кампанію з метою широкого висвітлення результатів аналізу стану нормативно-правих актів у сфері забезпечення населення ЖКП та стимулювання участі громадськості у контролі якості та обсягів наданих цих послуг, обґрунтованості тарифів та належній реалізації прав споживачів.

5. Схвалити діяльність громадських організацій – членів всеукраїнської коаліції виконавців проекту «Житлово-комунальні послуги – під контроль громадськості» у складі: ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (Одеса), “Громадська ініціатива Луганщини” (м. Луганськ), “Інформаційно-правовий центр “Наше право” (м. Львів); “Фонд розвитку міста Миколаєва” (м. Миколаїв); Запорізький благодійний фонд “Єдність” за майбутнє” (м. Запоріжжя) та орган самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Русанівка” (м. Київ) по вирішенню згаданих проблем на всеукраїнському та місцевому рівнях – в межах територіальних громад.

6. Звернутись до керівництва громадських рад при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та при Міністерстві юстиції України з пропозицією надати сприяння Асоціації у громадському лобіюванні прийняття на рівні міністерств та Кабміну згаданих поправок до нормативно-правих актів, спрямованих на розширення участі громадськості в усіх процесах забезпечення населення якісними ЖКП.

7. Асоціації на основі Меморандуму про інформаційну співпрацю продовжити роботу по залученню нових учасників інформаційної мережі з метою обміну досвідом, історіями успіху, ідеями та напрацюваннями між активістами самоорганізації населення, у тому числі за допомогою новітніх технологій, використання інтерактивного веб-ресурсу http://samoorg.com.ua, соціальних мереж та залучення ЗМІ.

8. Продовжити створення на базі регіонів України всеукраїнської мережі інформаційно-ресурсних центрів сприяння розвитку самоорганізації населення як основи для розвитку і посилення консолідації громадянського суспільства.

9. Підтримати проект Концепції модернізації системи організаційно-правового забезпечення місцевої демократії в Україні, розроблений повноважними представниками Всеукраїнської асоціації, доповнивши її визначенням понять громадського контролю та колективної (спільної сумісної) власності, які мають бути закріплені на рівні Конституції та інших законів України. Просити Президента України схвалити цю Концепцію як основу модернізації законодавчої бази місцевої демократії.

10. Вважати неможливим ухвалення нового Закону України «Про органи самоорганізації населення» в редакції Мінрегіону (лист від 30.08.2012 № 7/13-14051), яка суперечить державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства та гальмує розвиток руху самоорганізації населення в Україні. Учасниками Конференції була ухвалена окрема заява з цього питання.

11. Підтримати ініціативу Інституту місцевої демократії щодо створення нормативної бази започаткування та проведення на рівні Кабінету Міністрів України Всеукраїнського конкурсу проектів органів самоорганізації населення як механізму підтримки державою руху самоорганізації населення в Україні. Керівництву Асоціації забезпечити належний організаційний супровід реалізації цієї ініціативи.

12. Сприяти створенню державної системи стандартів надання ЖКП як основи для підвищення їхньої якості та можливості ефективного громадського контролю цієї якості.

13. Підтримати ініціативу керівництва Горлівської міської ради щодо проведення наступної Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань самоорганізації населення у місті Горлівка Донецької області, де у 1933 році були створені перші органи самоорганізації населення в Україні, – на честь 80-річчя руху самоорганізації.

14. Підтримати пропозиції представників Мінрегіону та Національної ради з питань діяльності ОСББ щодо їх співпраці із Всеукраїнською асоціацією сприяння самоорганізації населення в реалізації завдань покращення ситуації у сфері ЖКП за участю громадськості.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(048) 738-68-30,  (032) 294-92-63 та електронною поштою: samoorg@ukr.net

zp8497586rq
Previous articleЗаконопроект №2450 дозволяє спонтанні мирні зібрання
Next articleВиступ Президента на урочистих зборах з нагоди 20-річчя створення Асоціації міст України
internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Помилка]]> 500