Home Аналітика ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: Порядок реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку...

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: Порядок реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

32
0

ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК
реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

1. Це Порядок визначає засади планування та моніторингу виконання Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (далі-Стратегії), затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012.

2. Основними завданнями цього Порядку є:

забезпечення досягнення стратегічних пріоритетів, якісного та своєчасного виконання завдань Стратегії шляхом підготовки та реалізації щорічних планів діяльності органів виконавчої влади з її реалізації;

створення основи для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів про стан реалізації  Стартегії;

залучення громадськості до планування та моніторингу реалізації Стратегії.

3. Організація планування реалізації Стратегії.

3.1. Органи виконавчої влади до 15 листопада кожного року готують та оприлюднюють на власних офіційних веб-сайтах проекти щорічних планів заходів з реалізації Стратегії на наступний рік.

3.2 Проекти щорічних планів заходів з реалізації Стратегії розробляються органами виконавчої влади з урахуванням Плану першочергових заходів, щорічних планів заходів з реалізації Стратегії, затверджених указами Президента України.

3.3  Органи виконавчої влади забезпечують проведення консультацій з громадськістю щодо проектів щорічних планів заходів з реалізації Стратегії відповідно до вимог Порядку проведення консультацій із громадськістю, затвердженого Постановою КМУ від 3.11.2010 № 996.

3.4 Щорічний план заходів з  реалізації  Стратегії органи виконавчої влади оприлюднюють на власних офіційних  веб-сайтах  та надсилають до 1 лютого Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на  урядовому  веб-сайті  “Громадянське  суспільство  і влада”.

3.5. У органах виконавчої влади планування виконання Стратегії здійснюють структурні підрозділи у зв’язках із громадськістю.

4. Моніторинг реалізації Стратегії.

4.1 Моніторинг реалізації    Концепції    проводиться    органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства спільно або  самостійно.  У  рамках  моніторингу  здійснюються  опитування громадської думки,  аналіз пропозицій і зауважень громадськості, у тому числі тих,  що оприлюднені у засобах масової  інформації,  та інші   заходи   для  визначення  ефективності  виконання  органами виконавчої влади основних  завдань  Стратегії.

Органи  виконавчої влади  створюють  умови  для  здійснення  громадського моніторингу стану реалізації Концепції.

4.2 За   результатами  моніторингу  органи  виконавчої  влади  по закінченні  кожного  року  аналізують  хід  реалізації  Стратегії, забезпечують висвітлення у засобах масової і публічне громадське обговорення  результатів  своєї  діяльності щодо реалізації Стратегії відповідно до вимог Порядку проведення консультацій із громадськістю, затвердженого Постановою КМУ від 3.11.2010 № 996.

4.3 Щорічний звіт про результати  виконання  плану  заходів  за  попередній  рік  органи виконавчої влади оприлюднюють на власних офіційних  веб-сайтах  та надсилають до 1 лютого Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на  урядовому  веб-сайті  “Громадянське  суспільство  і влада”.

4.3 Результати моніторингу реалізації Стратегії враховуються органами влади при розробці проектів щорічних планів заходів з реалізації Стратегії на наступний рік.

4.5 Секретаріат Кабінету Міністрів України щорічно до 1 березня надсилає голові Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України загальний звіт про реалізацію органами виконавчої влади Стратегії у попередньому році.

Previous articleАналіз закону України «Про волонтерську діяльність»
Next articleВерховна Рада ухвалила Закон «Про благодійництво та благодійні організації»