Home Новини АНОНС: Міжнародна науково-практична конференція

АНОНС: Міжнародна науково-практична конференція

10
0
Національний інститут стратегічних досліджень спільно з Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, Український незалежний центр політичних досліджень проводять міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування» 

(12 грудня 2012 р., м. Київ)

Мета конференції: визначення ключових проблем реалізації державної політики, спрямованої на створення належних умов для розвитку громадянського суспільства в Україні; розробка науково обґрунтованих висновків і пропозицій щодо налагодження дієвого механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у контексті впровадження європейських стандартів належного врядування, забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Організаційні форми проведення: пленарні та секційні засідання.

Тематика виступів і дискусій: 

1. Політико-правове середовище розвитку громадянського суспільства:

– Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та хід її реалізації;

– вплив політико-правових змін у цій сфері на розвиток громадянського суспільства та його інститутів;

– громадянське суспільство і конституційний процес;

– вдосконалення правових механізмів та практики демократії участі;

– проблеми політико-правового забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина;

– залучення України до міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»: від декларації намірів до їх реалізації.

 

2. Громадянське суспільство і державна влада:

– тенденції розвитку асоціативних та інституційних форм і практик (у тому числі неформальних) самоорганізації громадян України;

– вплив громадянської активності /громадських ініціатив/ на формування державної політики на всіх рівнях;

– залучення громадян та їх об’єднань до вироблення та ухвалення важливих для суспільства рішень, реалізації державної політики (оцінка компетентності та дієвості роботи громадських рад при органах виконавчої влади, громадських слухань, громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади тощо);

– взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства на принципах відкритості і прозорості, здійснення громадського контролю за діяльністю влади;

– забезпечення доступу громадян та їх об‘єднань до публічної інформації;

– децентралізація державно-владних відносин та перспективи становлення системи громадсько-державного управління суспільством;

– роль неурядових /громадських/ організацій в парламентських виборах 2012 року.

3. Формування дієздатних територіальних громад:

– проблеми нормативно-правового забезпечення прав та можливостей участі громадян у розв’язанні місцевих проблем;

– підготовка проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні як важливий крок до зміни механізму вироблення та реалізації місцевої політики;  

– сучасний стан і проблеми розвитку місцевої демократії, впровадження нових форм місцевої самоорганізації населення;

– досягнення високої якості та доступності муніципальних послуг як пріоритетний напрям реформування місцевого самоврядування.

До участі запрошуються учені, аспіранти, посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування, представники громадських об’єднань та засобів масової інформації.

Заявки та тексти доповідей (виступів) надсилати до 15 листопада 2012 року на адресу: oi-zdioruk@niss.gov.ua  таkorn@niss.gov.ua 

За підсумками конференції буде виданий збірник матеріалів. Тексти доповідей (виступів) необхідно оформити згідно з вимогами до статей, що подаються до журналу НІСД «Стратегічні пріоритети» (розмішені на сайті Інституту за адресою:http://www.niss.gov.ua/requirements.html).

Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо, не повинен перевищувати 15 сторінок (ф. А4) – 0,5 др. арк. (20 тис. знаків).

Обсяг тез – до 5-6 сторінок (без індексу УДК та анотацій).

Проживання в Києві, харчування та проїзд учасників конференції організатори не забезпечують.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: /044/ 235-21-38.

Склад оргкомітету

Заявка для участі в конференції

Previous articleРозвиток соціального партнерства в трудовій сфері як напрям подолання можливих загроз національній безпеці
Next articleВступне слово Прем’єр-міністра України Миколи Азарова на засіданні Уряду 14 листопада 2012 року